Bg | En
Агенцията за икономическо развитие – Варна (АИР) е не правителствена организация с не стопанска цел, регистрирана в Регистъра към МП за работа в обществена полза. Тя е разположена в гр.Варна, България.Агенцията е създадена през 1997 г. по съвместна програма на Община-Варна и Американската агенция за международно развитие за подпомагане на регионалното икономическо развитие. От 1998 г. АИР е член на мрежата на Българската Асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА).

Ценности
Професионализъм
Независимост
Надеждност
Почтеност и поверителност
Отлично качество на предоставяните услуги

Мисия
АИР се стреми към установяване на условия за устойчиво икономическо развитие на Варна и региона. Агенцията подкрепя изграждането на капацитет на малките и средни предприятия ( МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучения. Агенцията насърчава работата в мрежа за привличането на инвестиции в региона и подобряване на възможностите за трудова заетост.

Цели
Да подкрепя МСП, иновациите и икономическото развитие
Да работи за привличане на чуждестранни инвестиции
Да предлага алтернативни форми и програми за намаляване нивото на безработица
Да подпомага местните и държавни власти при изготвянето на регионални плановеза развитие

Основни Дейности
Предоставяне на информация за МСП
рограми за обучение, семинари, бизнес срещи, представяне на фирми и продукти
Консултации в областта на стратегическото и бизнес планиране, подготовка на маркетингови планове, бизнес мениджмънт, стартиране и управление на малка фирма , управление на качеството, управление на човешките ресурси, разработка и управление на проекти. информационни технологии и създаване на уеб-страници.
Информация за бизнес делегации, международни панаири и форуми
Контакти с потенциални чуждестранни партньори
Специализирана помощ и контакт с местните власти и представители на бизнеса при заявен инвеститорски интерес
Представяне на Варна и региона пред потенциални чуждестранни инвеститори
Поддържане и предоставяне на база с данни за Български и чуждестранни фирми, посолства, не правителствени организации, медии и местни власти.
За Нас Организация Членове Услуги Бюлетини Проекти Варна Ресурсен Център Новини 
Еко Иновации SEPA AsviLoc Plus Контакти Вход


Copyright © 2009 - 2017 Veda