На 26 март 2021г. се проведе срещa по проект BSB 136 – УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА И МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ПЧЕЛАРСТВОТО И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО СЕКТОРИ В РЕГИОНА НА ЧЕРНО МОРЕ, ITM BEE-BSB с подкрепа на СОП “Черно море 2014-2020”. Събитието е част от поредица срещи на партньорите по проекта от България, Молдова, Румъния, Турция и Украйна с представители на различни организации, институции и университети за улесняване обмена на информация при установяване на нуждите и запознаване с тенденциите и новостите при пчеларските производители.

Целта на срещата бе представяне нови моменти на Интегрирания подход за управление и финансиране на пчелните стопанства. Събитието бе организирано виртуално чрез платформата Google Meet от Агенцията за икономическо развитие Варна в партньорство с Университета по Икономика-Варна и Териториалния офис в гр.Варна на Националната Служба за съвети в земеделието. Присъстваха 34 участници- представители на пчелари и пчеларски организации, университетски преподаватели и студенти, неправителствени и бизнес организации, държавни институции, медии.