Десет ментори от осем партньорски организации от Испания, Гърция, Кипър и България взеха участие в обучението за обучители по проект BlueDivet в периода 30.10.2023 г. и 03.11.2023 г. Домакин на събитието бе гръцкият партньор IDEC в Пирея.

Въз основа на разработената “Учебна програма за професионално обучение в областта на синята дигитализация”- резултат 2 по проекта, менторите се включиха във финализирането на набора от педагогическо съдържание и материали за професионално обучение по синя дигитализация в областта на синия растеж.

Разработеният пакет за обучение ще бъде тестван в пилотна фаза, предлагайки курса на група от 80 участници от страните на партньорите, за да бъде оценен и да се прецизира крайният резултат.