Завърши международения панаир на пчеларски продукти Варна 2019, който бе организиран от АИР по проект ITM BEE-BSB, с финансовата подкрепа на СОП “Черно море 2014-2020”.

Представители на партньорски организации, пчелари и асоциации на пчелари от България, Молдова, Румъния, Турция и Украйна взеха участват във форума с представяне на свои продукти. Те се включиха в създаване на мрежа на заинтересовани производители на пчелен мед и свързаните с пчеларството сектори в страните от региона на Черноморския басейн.

През втория ден в семинарната част от панаира над 100 производители на пчелен мед, търговци и представители на агенции за регионално развитие и бизнес подкрепа, на регионални и местни власти и други заинтересовани лица се запознаха с новите технологии за моденизация на пчеларството, с част от възможности за финансиране на пчелари и за развитие на устойчиво пчеларство и биологично замеделие, с добри регионални и международни практики в пчеларството. За изложители и посетители в панаира бе организирано съзтезание „Познай меда“ с много награди за победителите.

Видео

Снимки