АИР Варна – българският партньор по проект NETWORLD, представи изложба “Морско образование и Първата световна война” пред участниците в научна конференция с международно участие на тема “България-Германия. Първата световна война. Уроци за бъдещето“ проведена на 26.09.2018 г. в сградата на ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“ гр. Варна. Тридесетте изложбени панела, петте маслени портрета (нарисувани от художника Васил Чакъров) и Моделът на сградата на Машинното училище и Военноморски щаб по време на Първата световна война (в мащаб 1: 100, с автор арх. Стоян Стамов) изложени по време на конференцията бяха създадени по работен пакет 6 на проект NETWORLD. Участниците в събитието получиха хартиено копие от международната брошура по проекта, отпечатана от РИМ Добрич.

Организатор на конференцията бе Министерството на отбраната на Република България с подкрепата на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”. Събитието бе открито от Флотски Адмирал Проф. Д-р Боян Медникаров – Началник на училището. Академик Георги Марков от Института по исторически науки при БАН представи на гостите в пленарната зала интересен преглед върху Първата световна война, който бе последван от три тематични сесии с отношение към войната. За гостите на конференцията бе организирана кратка обиколка на сградата на училището от домакина Адмирал Медникаров.