С подкрепата на програма Еразъм+, екипът на проект TeamMate360 организира безплатнo оценки и обучения за ръководители на МСП, които искат да повишат управленските си умения в областта на дистанционното ръководене на екипи от хора. Желаещите лица за участие в он-лайн оценка и последващо обучение, организирано на място в гр.Варна или чрез уебинар, могат да заявят своя интерес в свободен текст тук.

За повече информация относно модела TeamMate360 и Инструмента за онлайн оценка моля вижте страницата на проекта.