Агенция за Икономическо Развитие Варна организира международнен панаир на пчеларски продукти на 17, 18 и 19 септември, 2019г. в гр. Варна по проект ITM BEE-BSB, с финансовата подкрепа на СОП “Черно море 2014-2020“.

Представители на партньорски организации, пчелари и асоциации на пчелари от България, Молдова, Румъния, Турция и Украйна ще участват във форума, за да представят свои продукти и да се включат в създаване на мрежа на заинтересовани производители на пчелен мед и свързаните с пчеларството сектори в страните от региона на Черноморския басейн.

Събитието ще се проведе в Хотел и Казино „Черно море“, гр. Варна
17-19 септември 2019 г.


Панаирът ще продължи три дни и ще събере на едно място производители на пчелен мед, търговци, търговско-промишлени палати, агенции за регионално развитие и бизнес подкрепа, регионални / местни власти, агенции и изследователски институти.

Предвижда се специална част на изложението да бъде посветена на новите технологии и модернизацията. Производители на технологии за пчеларството ще бъдат поканени да представят свои продукти. Панаирът е насочен и към международни организации с отношение към производството и търговията с пчелен мед – търговци, продавачи, бизнес организации.

Организаторите предвиждат панаира да включва не само предлагане на продукцията на производители, но и организация на:

  • Семинар за устойчиво пчеларство и биологично земеделие
  • Семинар за най-добрите регионални и международни практики в пчеларството
  • Състезания и игри за посетителите

 

РЕГИСТРАЦИЯТА ПРИКЛЮЧИ