Партньорите по проект NETWORLD прекараха три вълнуващи дни през първата половина на м. септември 2018 г. в посещения и обиколки на обекти в гр.Ипер и околностите му, които са  били част от  бойното поле по време на  Първата световна война. Арт Инсталацията  и временната експозиция по археология от Първата световна война в музея на Фландрия, германското гробище (във Владсло), Carrefour des Roses и Ledwidge (в местноста Boezinge), картата с възпоменателни дървета на Ипер, Инсталацията в De Palingbeek съдържаща 600 000 малки статуи, представляващи всички жертви през Първата световна война от района на Ипер, както и много други места в програмата на учебното пътуване, предизвикаха възхищението на партньорите и почита им към онези, загинали на фронтовата линия в близост до гр. Ипер по време на Първата световна война.

Партньорите взеха участие във възпоменанието за Джоузеф Едуард Томс (07.07.1897 – 03.05.1017), войник, починал по време на Първата световна война и погребан в района. Те присъстваха на церемонията „Последния пост“ при Менфинската врата на Ипър с полагане на венец за жертвите през Първата световна война от региона на река Дунав. Пътуването на програмата завърши със сутрешна разходка из гр. Ипер на 8 септември, с фокус върху разрушeнието на града през войната и последващата реконструкция в предвоенния му вид.