Агенцията за икономическо развитие  Варна  организира в края на м. ноември 2016г. две  обучителни сесии   за ментори  в рамките на проект Fit4BuzinessGrowth (F4BG), финансиран по  Програма Еразъм+  с  водеща организация  Exponential Training & Assessment от Великобритания.

Целта на обучението бе да се разбере как да се приложи Модела F4BG с клиенти. Обучителните сесии – он-лайн и на място в гр.Варна,  бяха посетени от 14 български експерти и бизнес консултанти, желаещи да се запознаят с Модела F4BG и да раберат как да го използват с бизнес клиенти. Обучението им помогна да се научат как да ползват  Инструмента за диагностика, да се запознаят с 16 бизнес практики и поддържащи инструменти, да подготвят план за действие и да предоставят обратна информация.

Следващите стъпки по проекта са насочени към работа на  менторите  с малки и средни предприятия (МСП), които имат потенциала или стремеж за постигане на 20% ръст в оборота и / или броя на заетите  лица през следващите 3 години. Подборът на фирмите е  текущ. МСП от Варна и страната са поканени да вземат участие в проекта. Чрез участието си в пилотното тестване на Модела F4BG, те ще могат да се възползват  безплатно от диагностичния инструмент, менторство и  разработените по проекта  ресурсни материали.

За повече информация запитайте тук.