Презентация на тема “Тенденции и нови мерки за финансиране на пчелари в условията на COVID-19. Дискусия и въпроси” – г-н Юри Зарев, ТОО Варна, НССЗ.

Презентацията е изнесена по време на среща за обмен на информация на 5 ноември 2020г., в гр. Варна, организирана от Агенцията за Икономическо Развитие Варна със съдействието на териториален офис варна на Национална Служба за Съвети в Земеделието и Икономически Университет – Варна.

Срещата е в изпълнение на проект Увеличаване на търговията и модернизацията на пчеларството и свързаните сектори в Черноморския Басейн с акроним ITM BEE-BSB финансиран по съвместна оператиевна програма “Черноморски Басейн 2014-2020“