DANUBE WOOD(s)ROUTE

Богатството на дунавските гори и дървесното културно наследство (материално, нематериално) – път към устойчивия зелен туризъм, вграден в европейския културен маршрут на дунавските дървета.

Регионът на Дунава се характеризира с уникално богатство от различни гори с висока екологична стойност, които са богати на високо биоразнообразие и предоставят множество екологични услуги. В същото време регионът на Дунава разполага и с богато културно наследство и актив от традиционното използване и прилагане на местно дърво. Въпреки това и двата актива в региона на Дунава в момента са застрашени да се загубят, поради влиянието на анонимните глобални пазари. Това има няколко отрицателни въздействия: от една страна, то депрецира богатия културен наследник по целия регион на Дунава и ослабва осведомеността и гордостта от него. От друга страна, глобалните пазари оказват отрицателно въздействие върху природните ресурси и възможността за тяхната устойчива валоризация, тъй като те не показват отговорност към местните ресурси заедно с търсенето на по-ограничен асортимент от дърво.

Проектът има за цел да промени това и да подобри рамковите условия за устойчиво регионално развитие, базирано на устойчивата валоризация на природните и културни ресурси чрез многото заинтересовани страни. Това ще бъде свързано с разработването на нови продукти и услуги за екотуризъм като важен движещ фактор и множител. Дейностите ще включват инвентаризация и картиране на природното и културното наследство, свързано с горите и дървата, за да се повиши осведомеността за общите активи на региона на Дунава. Съвместното разработване на обща стратегия, както и специфични инструменти за насърчаване на устойчивото регионално развитие, комбинирано с няколко регионални плана за действие, ще увеличат транснационалното сътрудничество между различните държави по Дунав. Пилотни действия в участващите страни (например обучение, набор от инструменти, краудфъндинг). Всички дейности ще доведат до инициирането на маршрут за културни дървесни дунавски трансграничен сътрудничество и основа за свързване на регионалното развитие.

 

Стартира
01-01-2014

Завършва
30-06-2026

Проект DRP0200569 – DANUBE WOOD(s)ROUTE
Финансиран по програма Interreg Дунавски регион

Project Partners

The consortium implementing the DANUBE WOOD(s)ROUTE project includes the following partners:

Lead Partner

Business support center L.t.d.,Kranj
Slovenia

Institute for Sustainable Development
Slovenia

Holz von Hier nonprofit Ltd
Germany

Association of Parks in Bulgaria
Bulgaria

Varna Economic Development Agency
Bulgaria

WWF Romania Association
Romania

Regional Development Agency of the Pilsen Region
Czechia

Regional Development Agency for Bjelasica, Komovi and Prokletije
Crna Gora

Croatian Wood Cluster
Croatia

Hungarian Furniture and Wood Association
Hungary

Regional development Agency of the Presov self-governing region
Slovensko

SMART Development Center Association
Romania

Danube competence center
Serbia

Zlatibor Regional Development  
Serbia

Sarajevo economic region development agency
Bosnia and Herzegovina

National park Kozara
Bosnia and Herzegovina

South Transdanubian Regional Innovation Agency
Hungary

Latest Project News

Международна конференция по проект с акроним DANUBE WOOD(s) ROUTE
19 април 2024

Срещи по проект DANUBE WOOD(s) ROUTE Международна конференция по проект с акроним DANUBE WOOD(s) ROUTE, финансиран от ЕС, се проведе в Блед, Словения през м.април, 2024 с представяне на проекти с добри практики на туристически маршрути като Път на жените – писателки, Път на мира в региона ... Прочети

Други проекти по Програма Дунав