ITM BEE-BSB

Увеличаване на търговията и модернизацията на пчеларството и свързаните сектори в региона на Черно Море

Проектът има за цел да развива и модернизира пчеларските предприятия, както и да насърчава и развива търговията и партньорството в Черноморския басейн.

Проектът се фокусира върху постоянното и активно насърчаване и мониторинг на партньорската мрежа от целевите подгрупи на пчеларите в Черноморския басейн (Румъния, България, Турция, Украйна, Република Молдова) с роля в определянето и прилагането на инструменти за увеличаване шансовете им за значително ускоряване подобряването на производствените условия, повишаване на качеството на пчелните продукти и осигуряване на маркетинг за създаване на безопасни възможности за трансгранична търговия и развитие на бизнеса с принос за модернизиране на сектора на пчеларството и свързаните с него сектори.

Специфични цели на проекта:

  1. Разработване на обща рамка за създаването и функционирането на мрежа от пчеларски производители в Черноморския басейн, която да играе роля в насърчаване и наблюдение на възможностите за увеличаване на трансграничната търговия и модернизиране на сектора на пчеларството и свързаните с него сектори.
  2. Стимулиране на растежа, конкурентоспособноста и жизненоспосибността на сектора на пчеларството и свързаните с него дейности чрез прилагане на десйтвия в Черноморската бизнес мрежа за подобряване на уменията и знанията на пчеларските производители, на техните икономически резултати и достъп до пазара
  3. Осигуряване на видимоста на пчеларите, на потенциала на района на Черноморския басейн и обществената осведоменост за свойствата на пчелните продукти върху здравето на хората и за повишаване на безопасноста на храните чрез организиране на събития от икономически, културен, образователен, политически характер и др.

Проектът ще има ясни мултипликационни ефекти, представени в практически план чрез средносрочни и дългосрочни, преки и косвени резултати, които ще осигурят продължаването, възстановяването и интегрирането на резултатите от проекта след неговото завършване.

Стартира
27-03-2019

Завършва
26-07-2021

Бюджет в Евро
Overall: 758,303.00
ENI Contribution: 697,638.76

Проект BSB 136 ITM BEE-BSB
Финансиран от програма Черноморски Басейн

 

Common borders. Common solutions.

Международен панаир на пчеларски продукти Варна 2019

Международният панаир на пчеларски продукти беше организиран на 17, 18 и 19 септември , 2019г. в гр. Варна от АИР- Варна по проект ITM BEE-BSB, с финансовата подкрепа на СОП “Черно море 2014-2020“.

Представители на партньорски организации, пчелари и асоциации на пчелари от България, Молдова, Румъния, Турция и Украйна участваха във форума, за да представят свои продукти и да се включат в създаване на мрежа на заинтересовани производители на пчелен мед и свързаните с пчеларството сектори в страните от региона на Черноморския басейн.

Партньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект ITM-BEE-BSB се състои от следните партьори:

Асоциация Технопол Галати (Румъния) / Водещ партньор
Асоциация Технопол Галати е структура основана от Общински Съвет, Национален Съвет, Търговско-индустриална Камара и Дунавска Асоциация на Софтуерните Разработчици като инструмент за местно икономическо развитие и регионално промотиране.

Агенция за Икономическо Развитие – Варна (България)
АИР Варна е сдружение с нестопанска цел за работа в обществена полза. Агенцията е неправителствена организация, регистрирана във ВОС Варна през 1997г. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията подпомага изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. АИР Варна насърчава изграждането на мрежи, привличането на чуждестранни инвестиции в региона, както и подобряване на местните възможности за работа.

Източна Черноморска Агенция за Развитие (Турция)
Източна Черноморска Агенция за Развитие (ДОКА) има за цел да развива сътрудничеството между публичното, частното и гражданското общество, да гарантира ефективно и проактивно използване на ресурсите, да активира местния потенциал и да засили регионалното развитие в съответствие с принципите и политиките на националния план, да осигури устойчивост, да намали междурегионалните и регионални пропуски в развитието.

Бизнес Център Кахул (Молдова)
Бизнес Център Кахул е публична, неправителствена организация в обществена полза. Организацията си сътрудничи със сродни организации от страната и чужбина, местни власти, предприятия, изследователски центрове, университети и други, които влияят върху процеса на регионално развитие.

Регионална Търговско-промишлена Палата в Николаев (Украйна)
Регионалната търговско-промишлена палата на Николаевския регион е недържавна, самоуправляваща се нестопанска организация, най-голямата регионална асоциация на предприемачите в региона.

Основната мисия на Камарата е да обедини усилията на регионалните организации и бизнеса за системното развитие и подобряване на икономическите процеси в региона на Николаев, неговата интеграция в световната икономическа система, както и създаването на уникална система от услуги, необходими на бизнеса за устойчиво функциониране.

Последни Новини от Проекта

Конференция за приключване на проект BSB 136 - ITM BEE-BSB
12 юли 2021

Агенция за икономическо развитие на Варна (АИР – ВАРНА) организира Заключителна конференция по проект ITM BEE-BSB 136 „УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЧЕЛАРСТВОТО И СВЪРЗАНИ СЕКТОРИ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН”. Конференцията е насочена към местните заинтересовани лица и обществеността ... Прочети
#Agriculture #BeeKeeping #Honey #Проекти
Тренинг Програма в Молдова
09 юни 2021

  Предстои практическо обучение на място, което ще се проведе от 22 до 24 юни 2021г. в Молдова по проект ITM BEE-BSB по ОП“Черноморски басейн“. Организатор и домакин на събитието е Бизнес Център Кахул в гр. Кахул. Българският партньор по проекта АИР Варна ще организира участие в обучението на ... Прочети
#BeeKeeping #BlackSea #Education #Honey #Проекти
Международна конференция и тренинг програма в Турция
07 юни 2021

  Международна конференция по пчеларство и обучение на място ще се проведат от 28 юни до 2 юли 2021г. в гр. Орду и в гр. Трабзон, Турция по проект ITM BEE-BSB по ОП “Черноморски басейн“. Организатор и домакин на събитията е Източна Черноморска Агенция за Развитие (DOKA). Българският партньор по ... Прочети
#BeeKeeping #BlackSea #Education #Honey #Проекти


 
Други проекти по Програма Черно Море