ITM BEE-BSB

Увеличаване на търговията и модернизацията на пчеларството и свързаните сектори в региона на Черно Море

Проектът има за цел да развива и модернизира пчеларските предприятия, както и да насърчава и развива търговията и партньорството в Черноморския басейн.

Проектът се фокусира върху постоянното и активно насърчаване и мониторинг на партньорската мрежа от целевите подгрупи на пчеларите в Черноморския басейн (Румъния, България, Турция, Украйна, Република Молдова) с роля в определянето и прилагането на инструменти за увеличаване шансовете им за значително ускоряване подобряването на производствените условия, повишаване на качеството на пчелните продукти и осигуряване на маркетинг за създаване на безопасни възможности за трансгранична търговия и развитие на бизнеса с принос за модернизиране на сектора на пчеларството и свързаните с него сектори.

Специфични цели на проекта:

  1. Разработване на обща рамка за създаването и функционирането на мрежа от пчеларски производители в Черноморския басейн, която да играе роля в насърчаване и наблюдение на възможностите за увеличаване на трансграничната търговия и модернизиране на сектора на пчеларството и свързаните с него сектори.
  2. Стимулиране на растежа, конкурентоспособноста и жизненоспосибността на сектора на пчеларството и свързаните с него дейности чрез прилагане на десйтвия в Черноморската бизнес мрежа за подобряване на уменията и знанията на пчеларските производители, на техните икономически резултати и достъп до пазара
  3. Осигуряване на видимоста на пчеларите, на потенциала на района на Черноморския басейн и обществената осведоменост за свойствата на пчелните продукти върху здравето на хората и за повишаване на безопасноста на храните чрез организиране на събития от икономически, културен, образователен, политически характер и др.

Проектът ще има ясни мултипликационни ефекти, представени в практически план чрез средносрочни и дългосрочни, преки и косвени резултати, които ще осигурят продължаването, възстановяването и интегрирането на резултатите от проекта след неговото завършване.

Стартира
27-03-2019

Завършва
26-03-2021

Бюджет в Евро
Overall: 758,303.00
ENI Contribution: 697,638.76

Проект BSB 136 ITM BEE-BSB
Финансиран от програма Черноморски Басейн

 

Common borders. Common solutions.

Международен панаир на пчеларски продукти Варна 2019

Международният панаир на пчеларски продукти се организира на 17, 18 и 19 септември , 2019г. в гр. Варна от АИР- Варна по проект ITM BEE-BSB, с финансовата подкрепа на СОП “Черно море 2014-2020“.

Представители на партньорски организации, пчелари и асоциации на пчелари от България, Молдова, Румъния, Турция и Украйна ще участват във форума, за да представят свои продукти и да се включат в създаване на мрежа на заинтересовани производители на пчелен мед и свързаните с пчеларството сектори в страните от региона на Черноморския басейн.

Участието е безплатно!

Партньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект ITM-BEE-BSB се състои от следните партьори:

Асоциация Технопол Галати (Румъния) / Водещ партньор
Асоциация Технопол Галати е структура основана от Общински Съвет, Национален Съвет, Търговско-индустриална Камара и Дунавска Асоциация на Софтуерните Разработчици като инструмент за местно икономическо развитие и регионално промотиране.

Агенция за Икономическо Развитие – Варна (България)
АИР Варна е сдружение с нестопанска цел за работа в обществена полза. Агенцията е неправителствена организация, регистрирана във ВОС Варна през 1997г. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията подпомага изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. АИР Варна насърчава изграждането на мрежи, привличането на чуждестранни инвестиции в региона, както и подобряване на местните възможности за работа.

Източна Черноморска Агенция за Развитие (Турция)
Източна Черноморска Агенция за Развитие (ДОКА) има за цел да развива сътрудничеството между публичното, частното и гражданското общество, да гарантира ефективно и проактивно използване на ресурсите, да активира местния потенциал и да засили регионалното развитие в съответствие с принципите и политиките на националния план, да осигури устойчивост, да намали междурегионалните и регионални пропуски в развитието.

Бизнес Център Кахул (Молдова)
Бизнес Център Кахул е публична, неправителствена организация в обществена полза. Организацията си сътрудничи със сродни организации от страната и чужбина, местни власти, предприятия, изследователски центрове, университети и други, които влияят върху процеса на регионално развитие.

Регионална Търговско-промишлена Палата в Николаев (Украйна)
Регионалната търговско-промишлена палата на Николаевския регион е недържавна, самоуправляваща се нестопанска организация, най-голямата регионална асоциация на предприемачите в региона.

Основната мисия на Камарата е да обедини усилията на регионалните организации и бизнеса за системното развитие и подобряване на икономическите процеси в региона на Николаев, неговата интеграция в световната икономическа система, както и създаването на уникална система от услуги, необходими на бизнеса за устойчиво функциониране.

Последни Новини от Проекта

Представяне на Черноморски проекти в Международния Ден на Екскурзовода
22 февруари 2020

  Проекти TeaWay, AgroNet and ITM BEE-BSB бяха представени по време на официалното честване на Международния ден на туристическите пътеводители на 21 февруари 2020 г. във Варна, България. Организатор на събитието бе Българската асоциация на екскурзоводите с подкрепата на Община Варна. Агенцията ... Прочети
#BlackSea #Exhibition #Проекти
37 пчелари преминаха през курса "Управление и организация в пчеларството"
27 декември 2019

  Курсът „Управление и организация в пчеларството” приключи през м.декември, 2019г. Той бе насочен към 37 начинаещи и действащи пчелари от региона. Предстои организация на посещения за практически наблюдения на пчеларите на фирми за производство и преработка на пчелен мед в страните от ... Прочети
#Agriculture #BeeKeeping #BlackSea #Honey
Курс по управление и организация на пчеларството
25 октомври 2019

  Агенцията за икономическо развитие Варна организира обучение по част от професия „Животновъд”, специалност „Пчеларство” за повишаване на квалификацията и уменията на производителите на пчелен мед по проект ITM BEE-BSB – Увеличаване на търговията и модернизацията на пчеларството и ... Прочети
#Agriculture #BeeKeeping #Бизнес #Honey


 
Други проекти по Програма Черно Море