ITM BEE-BSB

Увеличаване на търговията и модернизацията на пчеларството и свързаните сектори в региона на Черно Море

Проектът има за цел да развива и модернизира пчеларските предприятия, както и да насърчава и развива търговията и партньорството в Черноморския басейн.

Проектът се фокусира върху постоянното и активно насърчаване и мониторинг на партньорската мрежа от целевите подгрупи на пчеларите в Черноморския басейн (Румъния, България, Турция, Украйна, Република Молдова) с роля в определянето и прилагането на инструменти за увеличаване шансовете им за значително ускоряване подобряването на производствените условия, повишаване на качеството на пчелните продукти и осигуряване на маркетинг за създаване на безопасни възможности за трансгранична търговия и развитие на бизнеса с принос за модернизиране на сектора на пчеларството и свързаните с него сектори.

Специфични цели на проекта:

  1. Разработване на обща рамка за създаването и функционирането на мрежа от пчеларски производители в Черноморския басейн, която да играе роля в насърчаване и наблюдение на възможностите за увеличаване на трансграничната търговия и модернизиране на сектора на пчеларството и свързаните с него сектори.
  2. Стимулиране на растежа, конкурентоспособноста и жизненоспосибността на сектора на пчеларството и свързаните с него дейности чрез прилагане на десйтвия в Черноморската бизнес мрежа за подобряване на уменията и знанията на пчеларските производители, на техните икономически резултати и достъп до пазара
  3. Осигуряване на видимоста на пчеларите, на потенциала на района на Черноморския басейн и обществената осведоменост за свойствата на пчелните продукти върху здравето на хората и за повишаване на безопасноста на храните чрез организиране на събития от икономически, културен, образователен, политически характер и др.

Проектът ще има ясни мултипликационни ефекти, представени в практически план чрез средносрочни и дългосрочни, преки и косвени резултати, които ще осигурят продължаването, възстановяването и интегрирането на резултатите от проекта след неговото завършване.

Стартира
27-03-2019

Завършва
26-03-2021

Бюджет в Евро
Overall: 758,303.00
ENI Contribution: 697,638.76

Проект BSB 136 ITM BEE-BSB
Финансиран от програма Черноморски Басейн

 

Common borders. Common solutions.

Международен панаир на пчеларски продукти Варна 2019

Международният панаир на пчеларски продукти се организира на 17, 18 и 19 септември , 2019г. в гр. Варна от АИР- Варна по проект ITM BEE-BSB, с финансовата подкрепа на СОП “Черно море 2014-2020“.

Представители на партньорски организации, пчелари и асоциации на пчелари от България, Молдова, Румъния, Турция и Украйна ще участват във форума, за да представят свои продукти и да се включат в създаване на мрежа на заинтересовани производители на пчелен мед и свързаните с пчеларството сектори в страните от региона на Черноморския басейн.

Участието е безплатно!

Партньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект ITM-BEE-BSB се състои от следните партьори:

Асоциация Технопол Галати (Румъния) / Водещ партньор
Асоциация Технопол Галати е структура основана от Общински Съвет, Национален Съвет, Търговско-индустриална Камара и Дунавска Асоциация на Софтуерните Разработчици като инструмент за местно икономическо развитие и регионално промотиране.

Агенция за Икономическо Развитие – Варна (България)
АИР Варна е сдружение с нестопанска цел за работа в обществена полза. Агенцията е неправителствена организация, регистрирана във ВОС Варна през 1997г. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията подпомага изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. АИР Варна насърчава изграждането на мрежи, привличането на чуждестранни инвестиции в региона, както и подобряване на местните възможности за работа.

Източна Черноморска Агенция за Развитие (Турция)
Източна Черноморска Агенция за Развитие (ДОКА) има за цел да развива сътрудничеството между публичното, частното и гражданското общество, да гарантира ефективно и проактивно използване на ресурсите, да активира местния потенциал и да засили регионалното развитие в съответствие с принципите и политиките на националния план, да осигури устойчивост, да намали междурегионалните и регионални пропуски в развитието.

Бизнес Център Кахул (Молдова)
Бизнес Център Кахул е публична, неправителствена организация в обществена полза. Организацията си сътрудничи със сродни организации от страната и чужбина, местни власти, предприятия, изследователски центрове, университети и други, които влияят върху процеса на регионално развитие.

Регионална Търговско-промишлена Палата в Николаев (Украйна)
Регионалната търговско-промишлена палата на Николаевския регион е недържавна, самоуправляваща се нестопанска организация, най-голямата регионална асоциация на предприемачите в региона.

Основната мисия на Камарата е да обедини усилията на регионалните организации и бизнеса за системното развитие и подобряване на икономическите процеси в региона на Николаев, неговата интеграция в световната икономическа система, както и създаването на уникална система от услуги, необходими на бизнеса за устойчиво функциониране.

Последни Новини от Проекта

Демонстративни уроци за пчеларите
12 октомври 2020

  Агенцията за икономическо развитие Варна организира демонстративни уроци на открито по проект BSB 136 ITM BEE-BSB на 09.10.2020 г. в пчелин край Варна. Собственикът на пчелина обясни на участниците в събитието как управлява кошер с две майки, използвайки системата FARRAR. Пчеларят представи ... Прочети
#Agriculture #BeeKeeping #BlackSea #Education #Honey
Представяне на Черноморски проекти в Международния Ден на Екскурзовода
22 февруари 2020

  Проекти TeaWay, AgroNet and ITM BEE-BSB бяха представени по време на официалното честване на Международния ден на туристическите пътеводители на 21 февруари 2020 г. във Варна, България. Организатор на събитието бе Българската асоциация на екскурзоводите с подкрепата на Община Варна. Агенцията ... Прочети
#BlackSea #Exhibition #Проекти
37 пчелари преминаха през курса "Управление и организация в пчеларството"
27 декември 2019

  Курсът „Управление и организация в пчеларството” приключи през м.декември, 2019г. Той бе насочен към 37 начинаещи и действащи пчелари от региона. Предстои организация на посещения за практически наблюдения на пчеларите на фирми за производство и преработка на пчелен мед в страните от ... Прочети
#Agriculture #BeeKeeping #BlackSea #Honey


 
Други проекти по Програма Черно Море