mAPP My Europe

Подпомагане на Модерния Достъп до Културното Наследство

Културното наследство представлява областта, която помага на хората да открият своя произход и история, тя дава подробности за еволюцията на социалното включване и най-важното, тя оформя идентичността на човека. За съжаление в днешно време тази област изглежда пренебрегвана, особено в някои страни и общности в ЕС, в които липсват институции, НПО и обучени хора, които биха могли да развият нейните измерения.

Името на Проекта
Проектирахме mAPP My Europe като сложен двугодишен проект, реализиращ се от 10 партньора от Румъния, България, Гърция и Испания.

Цели на Проекта
Целта на проекта е да се разработят интересни инструменти за младите хора с цел улесняване и насърчаване на съвременен достъп до образование в областта на културното наследство, стимулиране на техния интерес, с фокус върху развитието на резултатите от проекта: обучения за младежки работници, приложение за смартфони за младежки туризъм, което ще предлага различни атрактивни маршрути за младите хора, уебсайт, който ще предостави подробности за проекта, онлайн неформална образователна книга за културно наследство за обучители и учители, които се интересуват от дейности в областта на културното наследство и месечни дейности за публиката, и социални неформални младежки събития наречени Coolt Events.

Сътрудничество
Проектът цели да привлече различни институции, организации, заинтересовани страни, творци, младежки работници, млади хора, експерти от ИТ, архитекти, младежки работници и учители от различни области, които имат връзка с културното наследство (история, изкуство и др.).

mAPP My Europe насърчава активно партньорство между експерти, учители, младежки работници, хора в неравностойно положение и млади хора (на възраст 13-19 години), творчески създатели на промени, които се интересуват от културно наследство, образование, младежки туризъм, иновации и насърчаване. Избрахме тази целева група, тъй като бихме искали да дадем видимост на перспективата на младите хора за създаването на маршрути за смарт приложението, както и техните решения относно най-атрактивните маршрути в техните региони. Тяхното участие ще осигури не само голямо междукултурно преживяване, но и развитието на някои меки умения, подобряване на езиковите и цифровите способности и в същото време ще има възможност да изследва нови области като доброволчество, неформално образование, културно наследство, изкуство и предприемачеството.

Обучения
Проектът mAPP My Europe има планирани шест обучения за младежи и обучители на млади хора:

  • Неформални методи за образование в областа на културното наследство – гр. Каламата, Гърция
  • Регионални посланици – гр. Гранада, Испания
  • Културно предприемачество – гр.Констанца, Румъния
  • Културно наследство в дигитална ера – гр.Варна, България
  • Градско изкуство за регионално наследство – гр. Каламата, Гърция
  • Дизайн и творческо писане – гр. Гранада , Испания

 
 

Стартира
01-09-2018

Завършва
31-12-2020

Проект 2018-2-RO01-KA205-049892 mAPP My Europe
Финансиран от националната румънска агенция по програма Еразъм+

Официален уебсайт
www.mappmyeurope.com

Партньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект mAPP My Europe се състои от следните партьори:

Асоциация Творческо Човешко Развитие (Румъния) / Водещ Партньор
Асоциация Творческо Човешко Развитие е неправителствена организация, основана през 2008 г., създадена в Констанца, Румъния.

Съгласно устава си, целта на сдружението е да насърчава различни образователни и здравни програми, целящи да развият пълния потенциал на децата, тийнейджърите и възрастните.

Дом на Образованието и Иновацията (Румъния)
Както се подразбора от името, мисията на Дома на Образованието и Иновацията се базира в две основни насоки – “образование” и “иновация”, два взаимносвързани елемента подкрепящи креативността и създаващи алтернативени начини на обучение сред младите хора.

Асоциация ARCHE (Румъния)
Асоциация ARCHE е създадена през 2012г. с цел насърчаване на публичния интерес към културното наследство, по-специално в архитектурата, както и промотиране, оценяване и закриляне на този сложен и уязвим ресурс.

Сдружение за Социално Развитие на Младежта (Гърция)
Сдружение за Социално Развитие на Младежта KANE, създава проекти и структури за тренириане и развитие на млади и възрастни учители в неформална обстановка. Организацията се бори срещу дискреминацията и подкрепя интеркултурното и социално развитие като промотира социално равенство сред младите хора.

Директориат на Средното Образование в Каламата (Гърция)
Директориата на Средното Образование в Каламата (DIDEM), е начело на 69 училища с около 900 учителя и 9000 ученици.

Като администрация е работодател на персонал от 20 човека и отговаря за административните и педагогически проблеми в училищата под неговата юрисдикция.

Регионален Исторически Музей – Добрич (България)
Създаден през 1953 г., Регионален исторически музей – Добрич събира, изучава, съхранява и представя културно-историческото и природно наследсво на Добруджа. С богатите си колекции (от VI хил. пр. Хр. до най-ново време), с научните си изследвания, оригинални експозиции, образователни програми и мероприятия той провокира хората да опознават и осмислят своето историческо минало с оглед на нашето настояще и бъдеще.

Агенция за Икономическо Развитие – Варна (България)
АИР Варна е сдружение с нестопанска цел за работа в обществена полза. Агенцията е неправителствена организация, регистрирана във ВОС Варна през 1997г. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията подпомага изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. АИР Варна насърчава изграждането на мрежи, привличането на чуждестранни инвестиции в региона, както и подобряване на местните възможности за работа.

 

Ънсиин Про ООД (България)
Ънсиин Про е компания базирана във Варна, фокусирана върху разработването на висококачествени уеб, мобилни и настолни софтуерни решения. Фирмата е създадена през 2009г. от Димитър Атанасов и Християн Михов чрез финансиране по проект Техностарт на Министерството на Икономиката и програма на ОН за развитие на българския регион.

CELEI Educación Internacional (Испания)
CELEI е образователна институция в сферата на интеркултурното образование с над 35 години опит в проектирането на индивидуални обучителни програми. Организацията допринася за напредъка на образованието в света, като проектира и прилага широк спектър от образователни програми, които дават възможност на хората и им предоставят инструменти за глобално развитие.

Фондация КахаГранада (Испания)
Фондация КахаГранада допринася за образователното, културното и социалното развитие на средата в Андалуция потвърждавайки ангажимента си към обществото.

Последни Новини от Проекта

Информационно събитие по проект mAPP My Europe
27 ноември 2019

  Информационно събитие по проект mAPP My Europe ще бъде организирано във Варна – Петък, 29 Ноември 2019г. Проектът е финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Дневния ред включва представяне на възможности за младите хора по програма Еразъм+. По време на събитието ще бъдат ... Прочети
#CulturalHeritage #CulturalTourism #Erasmus+ #Youth
Културното Наследство в Дигиталната Ера
06 юни 2019

  Миналата седмица един от българските партьори по проект mAPP – фирма Ънсиин Про ООД, беше домакин на тридневно обучение на тема „Културното Наследство в Дигиталната Ера“ във Варна. Повече от 20 участници от 4 страни се включиха и участваха пълноценно във всички активности. С много ... Прочети
#CulturalHeritage #e #Education #Erasmus+ #Trainers #Youth
Предстоящо Обучение в Каламата, Гърция
07 януари 2019

  Агенцията за икономическо развитие Варна (АИР Варна) отправя покана към младежи и обучители на млади хора за участие в обучения по проект mAPP My Europe, финансиран от Румънската Национална Агенция по програма Еразъм+. Прочети
#CulturalHeritage #Education #Erasmus+ #Trainers #Youth