Silver Grow

Career guidance and digital education for senior workers in enterprises

Цел & Иновации

Проектът има за цел да предостави комплексен модел на услуги за възрастните работници, които да подкрепят техния потенциал на пазара на труда.

Конструктивисткият подход, който улеснява професионалното развитие и интереса на служители на възраст 50+ да продължат работата си в компаниите, е иновацията на проекта.

Целеви групи

• Преподаватели.
• Специалисти в областта на УЧР.
• Кариерни консултанти.
• Инструктори, предоставящи ежедневни консултантски и обучителни услуги в предприятията.
• Работодатели и мениджъри.
• Старши работници на възраст над 50 години.

Дейности по проекта

Създаване на форум от експерти за обмен на национални практики.
• Организиране на онлайн панели с експерти във всяка партньорска страна.
• Разработване на препоръки за използване на ефективни инструменти за активиране на работници на възраст 50+.
• Провеждане на интервюта с работодатели и служители, за да се идентифицират нуждите, очакванията и бариерите пред заетостта, с които се борят.
• Установяване на сътрудничество с предприятията.
• Изготвяне на доклад с интерактивни инструменти.

Създаване на курс за бързо реагиране с възрастните хора в предприятията – “Бърз път”.
• Изготвяне на сравнителен анализ на инструментите за подпомагане на заетостта на възрастни служители в страните на партньори.
• Разработване на набор от инструменти, които да се използват от служителите на възраст 50+, т.е. практически упражнения и планове за уроци, базирани на конструктивисткия подход, уебинари / кратки видео инструкции за развиване на уменията на работещите на разстояние.
• Подготовка на интерактивен курс с обучителна и консултативна пътека за кариерни консултанти, обучители и служители на отдел “Човешки ресурси”.
• Тестването в страните на партньорите разработени решения за обучение и консултации (семинари за персонала и възрастни служители).
• Разработване на наръчник, представящ резултатите от проекта.

Бюлетин 1
Бюлетин 2
Бюлетин 3

 
 

Стартира
01-11-2022

Завършва
31-10-2025

Silver Grow
Споразумение 2022-1-PL01-KA220-000086542

Финансиран по програма Еразъм+, KA220-VET – Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение

Official website
www.silvergrow.eu

Project Partners

The consortium implementing the Silver Grow project includes the following partners:

Бюро по труда в Катовице (VLO) – Координатор на проекта, Полша
www.wupkatowice.praca.gov.pl

Създадено през 2000 г., Бюрото по труда в Катовице е организационна единица на Силезийското войводско самоуправление, която преследва задачи, включващи създаване на политики на пазара на труда, иницииране и подкрепа на действия за насърчаване и стимулиране на развитието на пазара на труда в Силезкото войводство.

Университет “Ян Длугош” в Ченстохова (JDU), Полша
www.ujd.edu.pl

JDU е обществена образователна институция с над 50-годишна традиция. Историята му датира от 1971 година. Действията, предприети от настоящите органи на институцията, доведоха до създаването през 2018г. на Университет “Ян Длугош” в Ченстохова. Днес JDU е един от най-големите държавни университети в региона, с висококвалифициран научен и образователен персонал.

Търговско-промишлена палата на Словения (CPU), Словения
www.cpu.si

Институтът за бизнес образование (CPU) има специално място сред образователните институции в Словения. Чрез пряката си връзка с индустрията свързва образователните процеси с динамичното развитие на икономическите сектори. CPU има най-дълга традиция сред образователните институции в бизнес обучението за възрастни.

Институт за иновативни приложни консултантски науки (INfaBW), Германия
www.infabw.com/institut

Задачата и мисията на INfaBW – “Institut für angewandte Beratungswissenschaften” (Институт за иновативни приложни консултантски науки) – е научно обоснована и квалификацирана по отношение на приложението и целевата група институция за консултиране, научноизследователската и развойна дейност; в бизнес сегментите на професията, развитието на компетенциите и управлението.

Преговори Spangar – консултиране, изследвания, оценка (SN), Финландия

Основана е от д-р Тимо Спангар през 2003 година. Това е компания, създадена, за да насърчава развитието на кариерното консултиране на национално и европейско ниво и да следва световната общност за кариерно консултиране. Обхватът на компанията в тази област е разработване на методи за кариерно ориентиране за индивидуално и групово консултиране и разработване на системи за кариерно ориентиране и управление на регионално, национално и европейско ниво.

Агенция за икономическо развитие, България

Агенция за икономическо развитие Варна (АИР Варна) е сдружение с нестопанска и неправителствена цел, регистрирано да осъществява дейност в обществена полза. Намира се на територията на област Варна в България, Източна Европа. АИР Варна е член на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район за планиране на България. Една от целите на сдружението е да насърчава заетостта на местно ниво.

Latest Project News

Проектът Silver Grow по програма "Еразъм+" насърчава кариерното ориентиране и дигиталното образование за служителите на 50+
17 юни 2024

Застаряващото население и недостигът на квалифицирани работници в Европа налагат служителите на възраст 50 и повече години да останат на пазара на труда за по-дълго време. В бъдеще предприятията трябва да използват по-добре наличния потенциал на пазара на труда. Пригодността за заетост и желанието ... Прочети
SilverGrow в синергия с други проекти по програма "Еразъм+"
03 ноември 2023

Проектът SilverGrow беше представен на участниците от Испания, Гърция, Кипър и България в курс за обучение на обучители по проект BlueDivet. Събитето бе организирано от IDEC в гр.Пирея, Гърция между 30.10.2023 и 03.11.2023. Представители на АИР Варна имаха възможност да се срещнат с екипа на IDEC и ... Прочети
SilverGrow електронен бюлетин
18 август 2023

Представяме първия брой на електронния бюлетин по проект SilverGrow с  реализираните  дейности от  партньорите от старта на проекта през месец ноември 2023 до момента. ИЗТЕГЛИ Прочети