Silver Grow

Career guidance and digital education for senior workers in enterprises

Цел & Иновации

Проектът има за цел да предостави комплексен модел на услуги за възрастните работници, които да подкрепят техния потенциал на пазара на труда.

Конструктивисткият подход, който улеснява професионалното развитие и интереса на служители на възраст 50+ да продължат работата си в компаниите, е иновацията на проекта.

Целеви групи

• Преподаватели.
• Специалисти в областта на УЧР.
• Кариерни консултанти.
• Инструктори, предоставящи ежедневни консултантски и обучителни услуги в предприятията.
• Работодатели и мениджъри.
• Старши работници на възраст над 50 години.

Дейности по проекта

Създаване на форум от експерти за обмен на национални практики.
• Организиране на онлайн панели с експерти във всяка партньорска страна.
• Разработване на препоръки за използване на ефективни инструменти за активиране на работници на възраст 50+.
• Провеждане на интервюта с работодатели и служители, за да се идентифицират нуждите, очакванията и бариерите пред заетостта, с които се борят.
• Установяване на сътрудничество с предприятията.
• Изготвяне на доклад с интерактивни инструменти.

Създаване на курс за бързо реагиране с възрастните хора в предприятията – “Бърз път”.
• Изготвяне на сравнителен анализ на инструментите за подпомагане на заетостта на възрастни служители в страните на партньори.
• Разработване на набор от инструменти, които да се използват от служителите на възраст 50+, т.е. практически упражнения и планове за уроци, базирани на конструктивисткия подход, уебинари / кратки видео инструкции за развиване на уменията на работещите на разстояние.
• Подготовка на интерактивен курс с обучителна и консултативна пътека за кариерни консултанти, обучители и служители на отдел “Човешки ресурси”.
• Тестването в страните на партньорите разработени решения за обучение и консултации (семинари за персонала и възрастни служители).
• Разработване на наръчник, представящ резултатите от проекта.

Бюлетин 1
Бюлетин 2

 
 

Стартира
01-11-2022

Завършва
31-10-2025

Silver Grow
Споразумение 2022-1-PL01-KA220-000086542

Финансиран по програма Еразъм+, KA220-VET – Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение

Official website
www.silvergrow.eu

Project Partners

The consortium implementing the Silver Grow project includes the following partners:

Бюро по труда в Катовице (VLO) – Координатор на проекта, Полша
www.wupkatowice.praca.gov.pl

Създадено през 2000 г., Бюрото по труда в Катовице е организационна единица на Силезийското войводско самоуправление, която преследва задачи, включващи създаване на политики на пазара на труда, иницииране и подкрепа на действия за насърчаване и стимулиране на развитието на пазара на труда в Силезкото войводство.

Университет “Ян Длугош” в Ченстохова (JDU), Полша
www.ujd.edu.pl

JDU е обществена образователна институция с над 50-годишна традиция. Историята му датира от 1971 година. Действията, предприети от настоящите органи на институцията, доведоха до създаването през 2018г. на Университет “Ян Длугош” в Ченстохова. Днес JDU е един от най-големите държавни университети в региона, с висококвалифициран научен и образователен персонал.

Търговско-промишлена палата на Словения (CPU), Словения
www.cpu.si

Институтът за бизнес образование (CPU) има специално място сред образователните институции в Словения. Чрез пряката си връзка с индустрията свързва образователните процеси с динамичното развитие на икономическите сектори. CPU има най-дълга традиция сред образователните институции в бизнес обучението за възрастни.

Институт за иновативни приложни консултантски науки (INfaBW), Германия
www.infabw.com/institut

Задачата и мисията на INfaBW – “Institut für angewandte Beratungswissenschaften” (Институт за иновативни приложни консултантски науки) – е научно обоснована и квалификацирана по отношение на приложението и целевата група институция за консултиране, научноизследователската и развойна дейност; в бизнес сегментите на професията, развитието на компетенциите и управлението.

Преговори Spangar – консултиране, изследвания, оценка (SN), Финландия

Основана е от д-р Тимо Спангар през 2003 година. Това е компания, създадена, за да насърчава развитието на кариерното консултиране на национално и европейско ниво и да следва световната общност за кариерно консултиране. Обхватът на компанията в тази област е разработване на методи за кариерно ориентиране за индивидуално и групово консултиране и разработване на системи за кариерно ориентиране и управление на регионално, национално и европейско ниво.

Агенция за икономическо развитие, България

Агенция за икономическо развитие Варна (АИР Варна) е сдружение с нестопанска и неправителствена цел, регистрирано да осъществява дейност в обществена полза. Намира се на територията на област Варна в България, Източна Европа. АИР Варна е член на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район за планиране на България. Една от целите на сдружението е да насърчава заетостта на местно ниво.

Latest Project News

SilverGrow в синергия с други проекти по програма "Еразъм+"
03 ноември 2023

Проектът SilverGrow беше представен на участниците от Испания, Гърция, Кипър и България в курс за обучение на обучители по проект BlueDivet. Събитето бе организирано от IDEC в гр.Пирея, Гърция между 30.10.2023 и 03.11.2023. Представители на АИР Варна имаха възможност да се срещнат с екипа на IDEC и ... Прочети
SilverGrow електронен бюлетин
18 август 2023

Представяме първия брой на електронния бюлетин по проект SilverGrow с  реализираните  дейности от  партньорите от старта на проекта през месец ноември 2023 до момента. ИЗТЕГЛИ Прочети
Проучване по проект Silver Grow
12 юни 2023

Като част от проекта Silver Grow Erasmus+, партньорите в консорциума проведоха документно проучване на ситуацията на пазара на труда на възрастните хора във всички партньорски страни – Словения, Полша, Финландия, Германия и България. Резултатите показват, че всички страни, участващи в ... Прочети