TOURISMO

TOURism Иновативно и устойчиво управление на потоците

Туристическата индустрия в годините преди пандемията се съсредоточи почти изключително върху растежа, с малко загриженост за дългосрочните въздействия върху териториите. По този начин постоянните предизвикателства, като свръхтуризма, продължават да засягат дестинациите и общностите в региона на Средиземно море. TOURISMO признава, че преминаването към съзнателен и устойчив туризъм изисква иновативни подходи, участие на различни заинтересовани страни от екосистемата, подобряване на туристическото изживяване и по-силно ангажиране на крайните потребители. TOURISMO има за цел да се справи с тези предизвикателства чрез използване на иновативни технологии, които предлагат нови решения и нови услуги за наблюдение и управление на туристическите потоци. Използвайки основите, поставени от своя предшественик HERIT-DATA, TOURISMO ще продължи да стимулира иновациите чрез нови методологии и инструменти в райони с висок туристически натиск. По-добро управление на потоците ще бъде реализирано чрез разработване на структура за управление на подкрепа за мониторинг и вземане на решения и тестване в 7 пилотни обекта на MED. Подходът се основава на използване на данни от различни набори от данни и технологии на място (т.е. термални камери, броячи на посетители, дронове, етикети), свързани с присъствието, плътността, траекториите и поведението на туристите, с поддръжката на обогатена версия на HERIT-DATA платформа, разработена и управлявана от Университета на Флоренция.

Партньорството включва разнообразие от профили на местоположение (райони на ЮНЕСКО, пристанища, градски центрове, плажове, паметници на културата, паркове и т.н.) от 7 европейски държави (GR, IT, ES, CY, BG, HR & MT) и различни заинтересовани страни (агенции за развитие, RTO, научни експерти, иновационни институти и посредници, неправителствени организации), позволяващи тестване на решения в различни среди, както и капитализиране на предишен опит, гарантирайки едновременно висока степен на иновация. Предвидените действия са насочени пряко или непряко към ключовите групи заинтересовани страни, а именно публичните органи, туристическите агенции, DMO, доставчиците на решения и традиционните МСП в туризма.

 
 

Стартира
01-01-2024

Завършва
30-09-2026

Проект Euro-MED0200900
Финансиран по програма Euro-MED

Project Partners

The TOURISMO project includes the following partners:

Lead Partner

Development Agency of South Aegean Region
Greece

 

University of Florence
Italy

Foundation for Research and Innovation
Italy

Valenciaport Foundation for research, promotion, and commercial studies of the Valencian Region
Spain

DEVELOPMENT AGENCY OF LEMESOS
Cyprus

Varna Economic Development Agency
Bulgaria

Public Institution RERA S.D for Coordination and Development of Split Dalmatia County
Croatia

Malta Regional Development and Dialogue Foundation
Malta

KiNNO INNOVATION INTERMEDIARIES LTD
Greece

Santa Maria la Real Foundation of Historical Heritage
Spain

There are Associated Organizations  (AOs) as well:

Municipality of Rhodes
Greece

South Aegean Region
Greece

Ephorate of Antiquities of Dodecanese
Greece

Comune di Firenze
Italy

Diputación de Valencia
Spain

Autoridad Portuaria de Valencia
Spain

City region Odessos, Varna Municipality
Bulgaria

Nautički Centar Komiža
Croatia

Splitsko-dalmatinska županija
Croatia

Heritage Parks Federation
Malta

PANHELLENIC HOTEL FEDERATION
Greece

Open Technologies Organization
Greece

S.A.M.P.
Spain

Regione Toscana
Italy

Camera di Commercio di Firenze
Italy

PromoFirenze
Italy

Latest Project News

АИР-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА TOURISMO
22 февруари 2024

Агенцията за икономическо развитие-Варна се включи в първа партньорска среща по проекта TOURISMO, която се проведе в Гърция. Той се финансира от Програма Euro-MED 2021-2027 г. Общият му бюджет е 2 980 995 евро. По проекта работят 10 партньори и 16 асоциирани организации от седем европейски държави – ... Прочети