Агенцията стартира поредица от срещи – семинари за насърчаване на земеделски производители и фирми от селското стопанство и свързаната с него сектори да се регистрират в платформа за он-лайн търговия в Черноморския регион. Платформата се разработва по проект AgroNet – „Насочване на съвременни възможности за търговия в селското стопанство чрез създаване на иновативна онлайн платформа“ със съдействието на Програма „Чено море 2014-2020“.

Първата среща се проведе в сградата на Община Вълчи Дол на 26 юли 2019 със съдействието на МИГ Възход и представители на ОИЦ-Варна. На срещата участваха над 20 представители на общината, местни заинтересовани лица, производители на подправки, пчелен мед и други селскостопански продукти, които проявиха интерес за предварителна регистрация по време на семинара или чрез он-лайн форма чрез линк за он-лайн регистрация.

Следващата среща/семинар е насрочена за 31 юли 2019г. от 10:00ч. в Община Ветрино, Варненска Област. Поканват се заинтересовани земеделски производители да се включат в семинара, който е безплатен.