Днес (08.08.2019г.) на работно посещение в офиса на АИР Варна бе г-жа Сън Лий – Секретар по политико-инономическите въпроси на Посолството на САЩ . Ръководството на Агенцията запозна г-жа Лий с текущи проекти и дейноста на сдружението, както и с възможностите за бизнес в приоритетни за региона отрасли.