Пактът за умения е едно от водещите действия на Европейската програма за умения.
В Европейската година на уменията 2023 г. VEDA представи проекта WINBLUE на събитието за работа в мрежа за членовете на Pact for Skills, проведено онлайн на 17 октомври 2023 г. По време на сесията на събитието „Defining Commitments“ агенцията представи действията за повишаване на уменията и преквалификация в рамките на изпълняваните в момента VEDA проекти за подкрепа на специфични целеви групи, включително жените в синята икономика – целева група по проекта WINBLUE.
Събитието за работа в мрежа беше уникална възможност за членовете на Пакта за умения да обсъдят настоящите предизвикателства и възможности, свързани с действията за повишаване и преквалификация.

PowerPoint Презентация