Семинарът относно цифровата трансформация в традиционните сектори на синята икономика: риболов, аквакултури и крайбрежен туризъм се проведе онлайн на 28 юни 2023 г. Неговата основна цел беше да се създаде рамка за насърчаване на обмена на информация, работата в мрежа и сътрудничеството между проекти, финансирани от ЕФМДР/ЕФМФА и други програми за финансиране.
Повечето от партньорите по проекта WINBLUE присъстваха на семинара, за да се запознаят с добрите практики в секторите на синята икономика. Г-жа Патриция Грифони направи преглед на проекта WINBLUE пред присъстващите на семинара, който предизвика интерес към дейностите по проекта и повдигна много въпроси. Г-н Хуан Луис Гонзалес от ANFACO – друг партньор по проекта на WINBLUE, представи добра практика по проект с акроним SpecTUNA в контекста на това събитие, която има за цел да осигури синергии и клъстери между морските проекти.