Разходите за настаняване, храна и обучение  на участниците в курса ( 25 човека) се поемат от Националната агенция на Кипър. За покриване на разходите за пътуване българските кандидати следва да се  обърнат към Националната агенция на България.
Срок за кандидатстване- 22.03.2013г.
 За повече информация – http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/value-the-difference-diversity-and-citizenship.3366/