Организаторите покриват разходи за настаняване, обучение и до 30 щ.д.  дневни на ден + възстановяване на 70% от пътните разходи. Краен срок за кандидатстване – 01.03.2013г.
За повече информация – http://www.cdnee.org/images/stories/2013/cdn%20seminar%202013%20-%20call%20for%20participants.pdf