TRADINN

Подпомагане на иновациите в традиционните компании

TRADEINN е проект, посветен на традиционните компании от селското стопанство, горското стопанство, строителството, кулинарията, настаняването и образованието, които са изправени пред проблеми при въвеждането на иновативни решения в своя бизнес, чието основно предимство ще бъде новото качество на иновационната подкрепа.

Дейности по проекта:

  1. Изследване на политиките за подкрепа на иновациите за МСП, реализирани от регионални и национални агенции.

  2. Изследвания на мнения и нужди, както и иновации, успешно внедрени в традиционните компании.

  3. Предоставяне на препоръките въз основа на информацията, получена в задачи 1 и 2

  4. Създаване на нов план за подкрепа на иновациите за МСП.

  5. Разработка на Документ за Опции за дизайн.

  6. Разпространение на резултатите от проекта.

  7. Срещи за партньорско обучение.

Стартира
01-09-2020

Завършва
31-06-2021

Проект 947837-H2020-INNOSUP-2018-2020 – TRADINN.
Финансиран от програма Хоризонт 2020

Официален уебсайт
cordis.europa.eu

Партньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект TRADEINN се състои от следните партьори:

Торунска Агенция за Регионално Развитие АД (Полша) / Главен Партньор
Торунска Агенция за Регионално Развитие АД от гр. Торун, Полша е една от водещите институции за бизнес среда във Воеводството Куявско-Поморско, създадена през 1995 г. за изпълнение на задачи за развитие на предприемачеството и иновациите в Куявско-Поморско войводство. Като партньор на регионалните и местните власти, организацията влияе активно върху формата на регионалната икономика, както и върху имиджа и конкурентоспособността на региона.

Агенция за Икономическо Развитие – Варна (България)
АИР Варна е сдружение с нестопанска цел за работа в обществена полза. Агенцията е неправителствена организация, регистрирана във ВОС Варна през 1997г. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията подпомага изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. АИР Варна насърчава изграждането на мрежи, привличането на чуждестранни инвестиции в региона, както и подобряване на местните възможности за работа.

Фондация Фенис Онлус (Италия)
Паркът Fenice Green Energy се намира на остров Terranegra, на няколко минути от сърцето на Падуа и в рамките на велосипедната пешеходна пътека, която свързва центъра на Падуа с хълмовете Euganean и Ривиера Брента. Паркът има разширение от 5 хектара, състоящо се от парковата зона, където също са разположени структурите, както и бреговата зона на залива, богата на растителност. Вътре в парка можете да намерите (и да докоснете) различни примери за технологии за създаване на възобновяеми енергийни източници и образователни станции като “Технологичната стая” или “Къщата на пчелите”.

Последни Новини от Проекта

Представяне на препоръки в подкрепа на иновациите за МСП
17 юни 2021

  Среща за представяне на препоръки в подкрепа на иновациите за МСП по проект TRADINN – Подпомагане на иновациите в компании от традиционните сектори, ще се проведе на 22.06.2021г. (вторник) от 11:00 до 13:00 ч. Срещата се организира от Торунската Агенция за Регионално Развитие ... Прочети
#Бизнес #Innovation #Meeting #Проекти