NETWORLD

Работа в мрежа за запазване на мултикултурното наследство от Първата Световна Война в страните от региона на река Дунав

Четиринадесет партньори от девет допустими страни по Програмата за трансгранично сътрудничество (ПТС) „Дунав“ обединиха усилията си по проект с акроним NETWORLD за управление на устойчивото използване на културното наследство от Първата Световна Война (ПСВ) чрез комбинирането му с качествен културен туризъм. В проекта участват и десет асоциирани партньори (АП). По време на подготовката на проекта бяха идентифицират нуждите. За да се постигне съвместна оценка на наследство от ПСВ е необходимо да се подобрят националните усилия и резултатите на нивото на ПТС „Дунав“ с план за управление на наследството, с база данни, стратегия, проект, резултати, капитализация, образователни събития и конференции. Наличността на информация ще позволи да се обвърже развитието на културните туристически маршрути с местата от бойното поле и мемориалната памет. Достъпът ще бъде подобрен чрез използване на иновативни ИКТ инструменти. За да се постигне по-голямо обществено признаване на ефектите от ПСВ, необходимо е допълнително да се анализира наличието на обекти на културното наследство за туристически цели и да се привлече по-младото поколение чрез образователни материали, игри, приложения в областта на ИК, лекции за въздействието на ПСВ, тестване и демонстрационни дейности. Информацията в интернет сайта на ПТС „Дунав“ ще допринесе за последващи дейности. Проектът NETWORLD допринася за целите на програма „Дунав“, по-конкретно на специфична цел 2.2 чрез укрепване на съвместни и интегрирани подходи при опазване и управление на културното наследство и ресурсите от ПСВ в Дунавския регион като основа за устойчиво развитие и растеж, за да се увеличи мобилността, устойчивостта, съвместните чествания на събитията от ПСВ и културния туризъм. Проектът NETWORLD прилага системен подход при управлението на културното наследство от ПСВ чрез идентифициране на пропуските / нуждите от промяна по теми, свързани с културното наследство и потребностите на съответните целевите групи за връзка между управлението на наследството и устойчивия културен туризъм. Възможностите за свързване на хора с други хората с различни култури от страните на Дунавския регион ще се извършва с помоща на обща стратегия и база данни, повишаване на мобилноста, културния туризъм, прилагането на ИКТ инструменти, демонстрация и тестване. Очакваните промени ще бъдат постигнати вследствие на извършените дейности и получените резултати.

Великата Война в Общата Памет

Финална международна конференция по проекта във Варна

NETWORLD Logo

Стартира
01-01-2017

Завършва
30-06-2019

Бюджет в Евро
Overall: 1869398
ERDF Contribution: 1404144,74
IPA Contribution: 184843,55
ENI Contribution: 0

Покано номер
Call 1

Приоритетна схема
Околна Среда и Култура

Специфична цел
Насърчаване на устойчиво използване на природното и културното наследство и ресурси

Официален уебсайт
http://www.interreg-danube.eu/networld


Партньори по Проекта

Soca Valley Development Centre
Lead Partner, Slovenia
The Walk of Peace in the Soča Region Foundation
ERDF partner, Slovenia
Rozemberk Society
ERDF partner, Czech Republic
Varna Economic Development Agency
ERDF partner, Bulgaria
 
Cultural LAB Social Cooperative
ERDF partner, Hungary
Municipality of Town Veszprém
ERDF partner, Hungary
Danube University Krems
Faculty of Education, Arts and Architecture
Department for Building and Environment
ERDF partner, Austria
the Consultants Ltd.
ERDF partner, Austria
 
National Institute for Research and Development in Tourism
ERDF partner, Romania
Institution for development of competence, innovation and specialization of Zadar County
ERDF partner, Croatia
School of Economics and Business in Sarajevo
IPA partner, Bosnia and Herzegovina
Department for Development and International Projects of Government of Zenica-Doboj
IPA partner, Bosnia and Herzegovina
 
Ministry of Defence, Military Histrory Institute and Museum
Associated partner, Hungary
Forum: Austria-Hungary during the First World War.
Association for promoting the scientific research regarding the history of Austria-Hungary during the First World War
Associated partner, Austria
Slovenian Tourist Board
Associated partner, Slovenia
Scientific Research centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Associated partner, Slovenia
 
Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia
Associated partner, Slovenia
Military History Institute Prague
Associated partner, Czech Republic
European Cultural Tourism Network
Associated partner, Belgium
Centre for Peace Research and Peace Education
Associated partner, Austria
 
The Foundation Cultural Heritage without Borders
Associated partner, Bosnia and Herzegovina
German War Grave Service
Associated partner, Germany
Local Action Group Karst
Associated partner, Italy
Regional Museum of History – Dobrich
ERDF partner, Bulgaria
 
University of Presov
ERDF partner, Slovakia
Последни Новини от Проекта

Великата Война в Общата Памет
19 юни 2019

  Миналатa седмица във Варна се проведе последната международна конференция по проект NETWORLD „Великата Война в Общата Памет“. Домакини на събитието бяха АИР – Варна и Регионален Исторически Музей (РИМ) – Добрич. Конференцията започна с кратка демонстрация от местен фолклорен асамбъл, след ... Прочети
#CulturalHeritage #WorldWar1 #WW1
Последна Парньорска Среща по Проект NETWORLD във Варна
19 юни 2019

  Последната среща на партьорите по проект NETWORLD се състоя във Варна на 13ти Юни, 2019 в Хотел Черно Море. Една много продуктивна среща с пълно участие на целия консорциум, където всички цели, резултати и задачи бяха детайлно обсъдени за да се подсигури гладкото завършване на проекта. ... Прочети
#Проекти #WorldWar1 #WW1
Поредна спирка на изложбата "Морското образование в България и Първата световна война" в Русе
13 май 2019

  След представяне в Историческия музей “Алеко Константинов“ в гр. Свищов от 16 до 30 април, 2019г, изложбата “Морското образование в България и Първата световна война” бе открита на 8 май 2019г. във Военен Клуб в гр. Русе. Тя ще бъде изложена за посещение на граждани и гости ... Прочети
#CulturalHeritage #Exhibition #WorldWar1 #WW1