Лидери на МСП и Устойчивост

Дискусионно Участие

Разработване на продължителна, продиктувана от търсене, изпълнителена програма и помощни материали, които ще оборудват бизнес посредници с нов набор от възможности и инструменти за бизнес, които ще им позволят да се занимават с малки и средни предприятия по значими начини, така че тези малки и средни предприятия да могат да си сътрудничат по ефективно при разрешаването на техните общи и сложни дългосрочни проблеми с бизнес устойчивост.

Практическата информация и нови знания, придобити от този проект ще помогнат на висшите училища в цяла Европа да разработят ефективно и иновативно сътрудничество и съвместно творчески педагогики; нови знания за работа с посредници и МСП както и проблемите пред тях ще бъдат публикувани, и богат източник на изследователски резултати, генерирани.

 
Как да ангажирате заинтересовани страни по сложни въпроси?
 

 

 

Стартира
01-10-2013

Завършва
31-03-2016

Проект 538864-LLP-1-2013-1-UK-ERAMSUS-EQR SME-DE
Финансиран от националната британска агенция по програма Еразъм.

Официален уебсайт
www.sme-engagement.eu


Партньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект SME-DE се състои от следните партьори:

Leeds Beckett University
Университет Leeds Бекет във Великобритания е корпорация за висше образование, която осигурява достъп до образование за широк кръг от учащи. Университетът е разположен на два основни кампуса; Лиъдс Център и Хеадинглй Лийдс и предлага широка гама от бакалавърски и следдипломни курсове в четири факултета – Изкуства, Околна Среда & Technology, Business & Закон, Карнеги, и Здраве & Социални Науки. Университетът има почти 30 000 студенти, 3000 служители и 300,000 асоциирани студенти чрез своята мрежа от партньори колежи.

The Foundation for European Initiatives
Фондацията за европейски инициативи е нестопанска организация, създадена през 1998 г., която подпомага организации в разработването на ЕС партньорството, а също и подпомага при спазване на ЕЦ функции.

University of Udine
Основан през 1978 г., Университетът Удине има значителен европейски профил и, като част от една малка област (Friuli Venezia Giulia), той се възприема като основен път за повишаване на потенциала на учениците и на международните стремежи на територията. Около 17000 студента учат в университета, 730 преподаватели и към 560 административни служители. Факултетите са: Аграрен Факултет, Стопански Факултет, Факултет по Педагогика, Факултет по Право, Факултет по Инженерство, Факултет по Литература и Философия, Факултет по Съвременни Езици, Медицински Факултет, Факултет по Ветеринарна Наука, Факултет на Науките. Университетът Удине включва най-новите ИТ технологии в ежедневната си работа и в международни сътрудничества като неразделна част от ежедневието на университета. Университетът има споразумения за сътрудничество в Еразъм, Едулинк и Темпус. В рамките на мобилността и проектни сътрудничества, той има повече от 200 партньорски институции в 32 страни. Всяка година над 300 студента учат или правят практическо обучение в чужбина, докато в същото време над 250 ученици в рамките на международната мобилност учат под различни програми в Университета Удине. Международното бюро осигурява актуални услуги за студенти, чуждестранни студенти и персонал за мобилността, в сътрудничество с регионални, национални и международни организации и партньори.

University of Dubrovnik
Университетът Дубровник е държавена както и публична институция, под егидата на Министерството на Науката. Той е създаден през 2003 г. върху основите на дълъга учебена традиция, която датира от 17-ти век, както и на десетилетия модерно висше образование. На базата на неговите рограми, организация и техническо оборудване, университета е считан за съвременна и важна висша учебна институция. Мисията на Университета е да допринесе за
отлично образование и научни изследвания на високо качество сред местната, националната и международната общност.Стратегиите включват насърчаване на върховни постижения сред преподавателите и персонала, изпълнение на стандартите за качество, гарантиране мобилността на студенти и преподаватели, и въвеждане на ECTS кредити. Университетът разполага с осем отдела, два института, два центъра и разполага с развита мрежа от установени отношения и обмени с редица чуждестранни университети.Факултетът по Комуникация е напълно интегрирал принципите Болоня в учебния процес. Студентите имат избор между една бакалавърска и две магистърски програми (Медия и Връзки с Обществеността). Факултетът е първият в страната въвел цялостена бакалавърска програма за медии и ВО. Първите завършили магистри преди две години бяха единствените в страната, които са имали напълно интегрирана програма в областта на комуникацията за пълен пет годишен период на обучение.

Varna Economic Development Agency
АИР Варна е сдружение с нестопанска цел за работа в обществена полза. Агенцията е неправителствена организация, регистрирана във ВОС Варна през 1997г. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията подпомага изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. АИР Варна насърчава изграждането на мрежи, привличането на чуждестранни инвестиции в региона, както и подобряване на местните възможности за работа.

Global Alliance
Световен Алианс за ВО и Комуникационен Мениджмънт е конфедерация от големи световни асоциации и институции по ВО и Комуникационен Мениджмънт, представляващ 160000 практици и преподаватели от цял свят. Мисията на Световният Алианс е да обедини професията връзки с обществеността, повиши професионалните стандарти в цял свят, да сподели знания в полза на своите членове и да е глобален глас за връзки с обществеността в интерес на обществото. Световният Алианс работи по съвместни усилия от комуникационни специалисти за справяне с общите проблеми с глобална перспектива.

University of Aarhus
Със своите 40,000 студента и 11,000 служители, университетът Архус е най-големият университет в Дания.Като публично финансиран университет, Университета в Аархус, извършва изследвания и предлага, основано на изследвания образование на най-високо международно ниво в рамките на своите академични области.

The Involve Foundation
Involve е благотворителна организация, специализирана в общественото участие и диалог. Тя извършва проучвания и провежда обучения, за да вдъхнови граждани, общности, организации и институции да работят и да вземат участие в висококачествено обществено сътрудничество и диалог.

Последни Новини от Проекта

ПОКАНА за участие в Информационна среща по програма Еразъм плюс
26 март 2016

Агенцията за икономическо развитие (АИР)  Варна има удоволствието да Ви покани  за участие в Информационна среща за представяне на програма Еразъм+  2014-2020, на  поканата за кандидатстване с проектни предложения през 2016г. и добри практики от  дейността на АИР Варна – проекти с акроними ... Прочети
#Бизнес #Европа #F4BG #Проекти #SME-DE
ВКЛЮЧВАНЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ: Заинтересовани страни, сътрудничество и предизвикателства
16 февруари 2016

Присъединете се към нас на 9 март 2016г.  от 16:00 до 18:00 ч. (CET) за участие в  безплатен уебинар за обсъждне на възможностите  за решаване на  комплексни проблеми от  посреднически организации  при  работа с местни  заинтересовани лица. В живо излъчване от Лугано, Швейцария лекторът  Едуард ... Прочети
#Бизнес #SME-DE #SMS