TeamMate 360

Работни Практики на Екипи, Работещи от Разстояние

Проектът TeamMate 360 ще проучи текущото състояние за работата от разстояние на екип и свързаните с тях практики, умения и възможности за съвременните мениджъри от редица предприятия, включително: публичния и частния сектор, големи и малки предприятия; и социални предприятия.

Проектът TeamMate 360 ще разработи иновативен, он-лайн инструмент за оценка за сравняване на поведения и практики на мениджърите и предприятия в цяла Европа. Партньори по проекта също ще подготвят програма за нов курс за ПОО и програма за обучение на обучители за подготовка на над 150 мениджъри с необходимите знания и компетенции за управление на екипи, разботещи от разстояние. По проект TeamMate 360 партньорите ще публикуват серия от национални доклади за бенчмарк, включващи сравнителен анализ от практиката на екипи за работа от разстояние на предприятия и мениджъри от шест европейски страни.

 
 

Стартира
01-09-2016

Завършва
28-02-2019

Проект 2016-1-UK01-KA202-024353 Team Mate 360
Финансиран от националната британска агенция по програма Еразъм+

Официален уебсайт
www.teammate360.eu


Партньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект TeamMate360 се състои от следните партьори:

Exponential Training & Assessment Limited (Lead Partner)
Exponential Training is committed to delivering programmes that lead to professional accreditations, in a flexible and affordable environment. With a vision to create a world of high performance Managers, Coaches and Consultants regardless of geographical borders and time zones.

Best Cybernetics
Best Cybernetics develops innovative IT systems and provides Integrated Computer Solutions , develops Software Applications on demand (custom applications ) and mobile phone applications (Mobile Applications), completes systems and applications (System Integration) and provides Consulting and IT Services.

ISME Ltd
ISME, the Irish Small and Medium Enterprises Association, is the only independent representative association for Small and Medium Enterprises and currently has in excess of 10,200 members nationwide. Uniquely in Ireland, ISME is independent of big business, big banks and government and gives voice to the issues facing SME owner-managers.

Varna Economic Development Agency
Varna Economic Development Agency (VEDA) is a not-for-profit, non-governmental association, registered to operate in public benefit. It is located on the territory of Varna District in Bulgaria, East Europe.The agency was established in 1997 under the joint program of Varna Municipality and USAID to assist the advancement of regional economic development. Since 1998 VEDA is a member of the network of the Bulgarian Association of Regional Development Agencies and Business Centers (BARDA).

Ad Hoc Gestion Cultural SL
Ad Hoc Gestión Cultural is directed by Ana Latorre and Marta Fernández , cultural managers with extensive knowledge in business management.

Fondatia Centrul Educational Soros
The Spektrum Educational Centre was established in 1996 on the initiative of the Soros Foundation for an Open Society and it functioned under the name of Soros Educational Centre for 20 years. This nongovernmental organization, which had had a separate legal personality since 1998, became a self-sustaining NGO in 2001, and it has changed its name to Spektrum Educational Centre in 2016.

Consorzio Friuli Formazione / UUD
The Consortium Friuli Training is a training body nonprofit founded in 1995 by the University of Udine in association with other public and private entities, with the aim of offering the territory a regional system of higher education, bringing together the best human, cultural, professional, organizational and financial Friuli Venezia Giulia.

Последни Новини от Проекта

Информационно събитие по проект TeamMate360
04 февруари 2019

  Информационно събитие за представяне на проект TeamMate360 се проведе на 31.01.2019г. в гр. Варна, България. То бе организирано от Агенцията за икономическо развитие Варна (АИР) в сътрудничество с Регионалната агенция за иновации и предприемачество – Варна. Домакин на срещата бе ... Прочети
#Erasmus+ #RemoteTeams
Курс „Дистанционен Мениджър“
28 май 2018

Дистанционен Мениджър е нов курс, финансиран от програмата Erasmus+ на Европейската комисия, предназначен за мениджъри на фирми и публични организации от цялата страна, които ръководят виртуални екипи или членове на екипи, работещи от разстояние. Той е подходящ за мениджъри работещи в сферата на ... Прочети
#Erasmus+ #RemoteTeams
Безплатни он-лайн оценки и обучения за мениджъри на дистанционно работещи екипи по проект TeamMate360, Програма Еразъм+
30 ноември 2017

  С подкрепата на програма Еразъм+, екипът на проект TeamMate360 организира безплатнo оценки и обучения за ръководители на МСП, които искат да повишат управленските си умения в областта на дистанционното ръководене на екипи от хора. Желаещите лица за участие в он-лайн оценка и последващо ... Прочети
#Erasmus+ #RemoteTeams