Дистанционен Мениджър е нов курс, финансиран от програмата Erasmus+ на Европейската комисия, предназначен за мениджъри на фирми и публични организации от цялата страна, които ръководят виртуални екипи или членове на екипи, работещи от разстояние. Той е подходящ за мениджъри работещи в сферата на продажбите, преводите, е-обучението, изпълнение на проекти с партньори в странта и чужбина, под-изпълнители/оутсирсинг и много други.

Целта на курса е да помогне на мениджърите на виртуални екипи да подобрят въздействието и ефективността си. По време на курса ще научите за уменията и компетенциите, които се изискват от дистанционен мениджър и ползите от въвеждането на дистанционна и гъвкава работа.

Към курса се организират оценки за мениджъри на дистанционно работещи екипи. Участието в курса и оценките е безплатно!

Желаещите за участие в он-лайн оценка и последващо обучение през м. юли, 2018г. в рамките на 2 часа, под формата на уебинар, могат да заявят своя интерес тук.