AgroNet

Насочване на съвременни възможности за търговия в селското стопанство чрез създаване на иновативна онлайн платформа

Проектът е съфинансиран от Съвместната Оперативна Програма “Черноморски басейн 2014-2020”.

Проектът AgroNet има за цел да инициира трансгранично сътрудничество, целящо да увеличи възможностите за търговия и модернизация в селскостопанския и свързаните с него секторипосредством овладяване на съвременни възможности за търговия в селското стопанство чрез създаване на новаторска онлайн платформа. Развитието на този иновативен онлайн пазар като ефективна и оперативна платформа ще бъде от пряка полза за различните участници в публичния и частния сектор, свързани със селското стопанство и търговията. Изпълнението на проекта ще бъде пилотно проведено на регионално ниво в три държави от Черноморския басейн (Грузия, България и Румъния), с перспектива в бъдеще за прехвърляне и разширяване на възможностите в съседните държави.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните ключови действия:

  • Разработване на онлайн, многоезична, международна платформа с възможност за установяване на контакти и връзка между заинтересовани лица и фирми, за споделяне на информация, инструменти за търговия и сътрудничество
  • Осигуряване на онлайн платформа със съответната информация, включително законодателство, изследвания, публикации, пазарни анализи и др.
  • Промоция на платформата чрез обучения, насърчаване за ползване, маркетинг, социални и информационни кампании

Стартира
19-06-2018

Завършва
18-06-2020

Бюджет в Евро
Overall: 699,993.00
ENI Contribution: 643,993.56

Проект BSB 294 AgroNet
Финансиран от програма Черноморски Басейн

 

 

 

Common borders. Common solutions.

Партньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект AgroNet се състои от следните партьори:

Грузинският Институт по Обществени Въпроси (Грузия)
Грузинският Институт по Обществени Въпроси (GIPA) е създаден през 1994г. и от тогава той е един от първите иновативни проекти насочени към Запада. Неговото създаване е предшествано от споразумение между Американската Информационна Агенция(по-късно Бюрото за Образователни и Културни Въпроси към Държавния Департамент на САЩ), правителството на Грузия и Американската Национална Академия на Публичната Администрация (NAPA) , като техен общ проект под името Грузински Институт по Обществени Въпроси.

Elva (Грузия)
Elva е неправителствена организация с офис във Хага, Холандия и Тбилиси, Грузия. Организацията е създадена през 2013г. и предоставя продукти и услуги в световен мащаб, които преодоляват пропуските между гражданите и лицата взимащи решения.

Агенция за Икономическо Развитие – Варна (България)
АИР Варна е сдружение с нестопанска цел за работа в обществена полза. Агенцията е неправителствена организация, регистрирана във ВОС Варна през 1997г. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията подпомага изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. АИР Варна насърчава изграждането на мрежи, привличането на чуждестранни инвестиции в региона, както и подобряване на местните възможности за работа.

Център за Развитие СМАРТ (Румъния)
Център за Развитие СМАРТ инвестира активно в подпомагането на общността за развиване на успешен бизнес и хора за едно по-добро и СМАРТ общество.

Центърът за развитие функционира на прост принцип, а именно, че ако искате да живеете в по-добра общност, трябва да допринесете за нейното създаване. Следователно всичко, което представляваме, започва с решения за интересите на общността, които се превръщат в измерими бизнес печалби.

Последни Новини от Проекта

Представяне на Черноморски проекти в Международния Ден на Екскурзовода
22 февруари 2020

  Проекти TeaWay, AgroNet and ITM BEE-BSB бяха представени по време на официалното честване на Международния ден на туристическите пътеводители на 21 февруари 2020 г. във Варна, България. Организатор на събитието бе Българската асоциация на екскурзоводите с подкрепата на Община Варна. Агенцията ... Прочети
#BlackSea #Exhibition #Проекти
Стартираха поредица обучения за ползване на платформата AgroDeals.Net
10 декември 2019

  Агенция за икономическо развитие Варна даде старт на поредица от обучения за самостоятелно използване на онлайн платформата AgroDeals.Net по проект AgroNet пред местни заинтересовани лица в България. Първото обучение бе проведено на 7 декември 2019 г. със земеделски производители и ... Прочети
#Agriculture #BlackSea
Представяне на платформа за търговия AgroNet във Варна
01 август 2019

  АИР Варна продължава с поредица от срещи – семинари за насърчаване на земеделски производители и фирми от селското стопанство и свързаната с него сектори да се регистрират в платформа за он-лайн търговия в Черноморския регион. Втората среща/семинар се проведе в сградата на Община ... Прочети
#Agriculture #BlackSea #Бизнес #Проекти #Workshop

Други проекти по Програма Черно Море