AgroNet

Насочване на съвременни възможности за търговия в селското стопанство чрез създаване на иновативна онлайн платформа

Проектът е съфинансиран от Съвместната Оперативна Програма “Черноморски басейн 2014-2020”.

Проектът AgroNet има за цел да инициира трансгранично сътрудничество, целящо да увеличи възможностите за търговия и модернизация в селскостопанския и свързаните с него секторипосредством овладяване на съвременни възможности за търговия в селското стопанство чрез създаване на новаторска онлайн платформа. Развитието на този иновативен онлайн пазар като ефективна и оперативна платформа ще бъде от пряка полза за различните участници в публичния и частния сектор, свързани със селското стопанство и търговията. Изпълнението на проекта ще бъде пилотно проведено на регионално ниво в три държави от Черноморския басейн (Грузия, България и Румъния), с перспектива в бъдеще за прехвърляне и разширяване на възможностите в съседните държави.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните ключови действия:

  • Разработване на онлайн, многоезична, международна платформа с възможност за установяване на контакти и връзка между заинтересовани лица и фирми, за споделяне на информация, инструменти за търговия и сътрудничество
  • Осигуряване на онлайн платформа със съответната информация, включително законодателство, изследвания, публикации, пазарни анализи и др.
  • Промоция на платформата чрез обучения, насърчаване за ползване, маркетинг, социални и информационни кампании

Стартира
19-06-2018

Завършва
18-12-2020

Бюджет в Евро
Overall: 699,993.00
ENI Contribution: 643,993.56

Проект BSB 294 AgroNet
Финансиран от програма Черноморски Басейн

 

 

 

Common borders. Common solutions.

Партньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект AgroNet се състои от следните партьори:

Грузинският Институт по Обществени Въпроси (Грузия)
Грузинският Институт по Обществени Въпроси (GIPA) е създаден през 1994г. и от тогава той е един от първите иновативни проекти насочени към Запада. Неговото създаване е предшествано от споразумение между Американската Информационна Агенция(по-късно Бюрото за Образователни и Културни Въпроси към Държавния Департамент на САЩ), правителството на Грузия и Американската Национална Академия на Публичната Администрация (NAPA) , като техен общ проект под името Грузински Институт по Обществени Въпроси.

Elva (Грузия)
Elva е неправителствена организация с офис във Хага, Холандия и Тбилиси, Грузия. Организацията е създадена през 2013г. и предоставя продукти и услуги в световен мащаб, които преодоляват пропуските между гражданите и лицата взимащи решения.

Агенция за Икономическо Развитие – Варна (България)
АИР Варна е сдружение с нестопанска цел за работа в обществена полза. Агенцията е неправителствена организация, регистрирана във ВОС Варна през 1997г. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията подпомага изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. АИР Варна насърчава изграждането на мрежи, привличането на чуждестранни инвестиции в региона, както и подобряване на местните възможности за работа.

Център за Развитие СМАРТ (Румъния)
Център за Развитие СМАРТ инвестира активно в подпомагането на общността за развиване на успешен бизнес и хора за едно по-добро и СМАРТ общество.

Центърът за развитие функционира на прост принцип, а именно, че ако искате да живеете в по-добра общност, трябва да допринесете за нейното създаване. Следователно всичко, което представляваме, започва с решения за интересите на общността, които се превръщат в измерими бизнес печалби.

Последни Новини от Проекта

Брошура по проект AgroNet
18 декември 2020

  Научете повече за проекта AgroNet и как да използвате платформата AgroDeals.net за транснационална търговия в региона на Черноморския басейн. Изтеглете от тук Прочети
#Agriculture #BlackSea #Бизнес
AgroDeals.net - Нова възможност за трансгранична търговия
18 декември 2020

  AgroDeals.net – нова възможност за трансгранична търговия за фермери, земеделски кооперации, преработватели, търговци на едро, търговци на дребно, износители, вносители и други заинтересовани страни в региона на Черноморския басейн. Повече от 700 регистрирани потребители, обяви за ... Прочети
#Agriculture #BlackSea #Бизнес
Проект Agronet на Добричкия Панаир
30 юли 2020

  Агенцията взе участие в 28мия Добрички Панаир “Селско Стопанство и Всичко за Него”, 29 Юли – 01 Август в град Добрич. АИР Варна използва шанса да представи платформата за търговия на селскостопански продукти Agrodeals.net на земеделски производители и гости на панаира. Сред ... Прочети
#Agriculture #BlackSea #Exhibition

Други проекти по Програма Черно Море