AgroDeals.net – нова възможност за трансгранична търговия за фермери, земеделски кооперации, преработватели, търговци на едро, търговци на дребно, износители, вносители и други заинтересовани страни в региона на Черноморския басейн.

Повече от 700 регистрирани потребители, обяви за продукти, проучвания за осъществимост на 16 селскостопански продукти с потенциал за износ, публикации, възможности за финансиране, закони, стандарти и много други – безплатно, с кликване на www.agrodeals.net.