Your Business Success (YBS)

Иновативен Подход за Изготвяне на Практични Бизнес Планове

Проектът Your Business Success (YBS) има за цел да разработи иновативен подход насочен към амбициозни предприемачи и собственици / управители на микро и малки предприятия за изготвяне на практически бизнес планове насочени към производителност и ипълнение на поставените задачи. Това ще бъде постигнато чрез разработването на нов инструмент за дигитално бизнес планиране и методология, подкрепяни от обучителен курс и учебни ресурси.

Инструментът за дигитално бизнес планиране и управление ще помогне научастниците да изготвят бизнес планове където целите на предприятието ше бъдат свързани и подмогани с оперативни планове и подобряване на уменията на служителите.

Партньорите ще създадат нов обучителен курс наречен Your Business Success. Проектът ще повиши качеството на курсовете в сферата на предприемачество и подръжка на предприятията чрез предоставяне на C1 курс за обучение на обучители. Веднъж обучени, треньорите на YBS ще предоставят обучение на целевата група за трениране на тяхното познание и разбиране на бизнес планирането, както и работа с инструментът за дигитално планиране.

Проектът ще допринесе за развитието на повишено чуство за предприемачество в рамките на основната целева група. Ще се повиши и дигиталната компетентност на треньорите на YBS като ги изложи на ефективно ползване на дигитални технологии в предоставянето на обучителните курсове.

В края на проекта YBS, партьорите ще създадат нов и актрактивен обучителен курс, който насърчава използването на иноватини методи и нов педагогически подход за планиране и управление на бизнеса и предприятията. Партньорите ще създадатнов ресурс за отвоено образование, подходящ за широк кръг от различни аудитории, включително начинаещи предприемачи, собственици на предприятия и мениджъри, както и агенции за подкрепа на предприятията и институти за професионално образование и обучение.

Партньорите ще се стремят да разширят въздействието на проекта извън непосредствените целеви групи, като подготвят ръководство за добри практики и под формата на книга „Планиране на Бизнес Успех“.

Чрез дейности за разпространение и мултипликационни събития, партньорите по проекта ще се опитат да повлияят върху стратегиите и инициативите, подкрепяни и спонсорирани от редица други участници в курсовете и заинтересовани страни: регионални и национални правителствени агенции, обучителни центрове и образователни институти, неправителствени организации за развитие на бизнеса и др.

 

Стартира
01-11-2018

Завършва
28-02-2021

Проект 2018-1-PT01-KA202-047311 Your Business Success
Финансиран от националната португалска агенция по програма Еразъм+

Официален уебсайт
www.ybsproject.com


Партньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект Your Business Success се състои от следните партьори:

Политехнически Институт Порто (Португалия) / Водещ партньор
Политехническият институт в Порто (П. Порто) е най-голямия и един от най-динамичните политехнически университети в страната, появяваща се на първо място в политехническото класиране и заедно с други големи университети се поставя в горния сегмент на португалските висши учебни заведения.

Exponential Training & Assessment Limited (Великобритания)
Фирма Exponential Training & Assessment е насочена към създаване на програми, които водят до професионални акредитации в гъвкава и достъпна среда. Визията на организацията е да създаде общност от високо ефективни мениджъри, ментори и консултанти, независимо от географските граници и часовите зони.

Агенция за Икономическо Развитие – Варна (България)
АИР Варна е сдружение с нестопанска цел за работа в обществена полза. Агенцията е неправителствена организация, регистрирана във ВОС Варна през 1997г. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията подпомага изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. АИР Варна насърчава изграждането на мрежи, привличането на чуждестранни инвестиции в региона, както и подобряване на местните възможности за работа.

Учебен Център Фрисландия (Холандия)
Центърът предоставя иновативни подходи в преподаването чрез разработване на атрактивни програми за образование и обучение в съотвествие с индивидуалните нужди и очаквания на обучаващите се. УЦФ прави това посредством въвеждане на новаторски подходи, методологии и технологии. Образователните материали, разработени от служителите на центъра варират в различни учебни програми за студентско и фирмено обучение с добавена интернационализация.

Best Cybernetics (Гърция)
Best Cybernetics разработва иновативни ИТ системи и предоставя интегрирани компютърни решения, софтуерни приложения по заявка (потребителски приложения) и приложения за мобилни телефони (мобилни приложения). Компанията също предлага внедряване на системи и приложения (системна интеграция) и предоставяне на консултантски и IT услуги.

Учебен Център Спектрум (Румъния)
Учебният център “Спектрум” е създаден през 1996 г. по инициатива на Фондация “Сорос” за отворено общество и е функционирал под името Образователен център Сорос в продължение на 20 години. Тази организация, е отделно юридическо лице от 1998г. и се превръща в напълно самоподдържаща неправителствена организация през 2001г. като през 2016г. променя името си от “Учебен Център на Фондация Сорос” на “Учебен Център Спектрум”.

Последни Новини от Проекта

Партньорска среща по проект YBS в Патра
10 януари 2020

  В началото на новата година беше проведена интернационална партньорска среща по проект Your Business Success, в гр. Патра, Гърция. Домакин на събитието беше гръцкия партньор Best Cynertics (BEST). Целта на срещата бе представяне на уеб-базирания YBS Инструмент за он-лайн бизнес планиране, ... Прочети
#Бизнес #Erasmus+ #Meeting #Проекти