В началото на новата година беше проведена интернационална партньорска среща по проект Your Business Success, в гр. Патра, Гърция. Домакин на събитието беше гръцкия партньор Best Cynertics (BEST). Целта на срещата бе представяне на уеб-базирания YBS Инструмент за он-лайн бизнес планиране, разработен от Best Cynertics (BEST), проверка на функционалността на инструмента и последващи дискусии по предстоящите задачи през следващите 5-6 месеца с фокус върху тестване на платформата.

Проектът YBS е финансиран по програма Еразъм+ и има за цел да разработи иновативен подход, предоставящ възможност на целева група по проекта – амбициозни предприемачи и собственици на МСП, да подготвят практически бизнес планове с фокус върху повишаване на ефективността, използвайки нов дигитален инструмент за бизнес планиране и методология, подкрепена от нов курс за професионално обучение и ресурси.