Coaching Maps (C-MAP)

Подпомагане на Мениджъри за Екипно и Личностно Подобряване на Производителността

C-MAP е проект финансиран по програма Еразъм+ (KA2). Проектът има за цел да разработи нова, базирана на работата методология за ментори, Програма и курс за професионално обучение и тренинг, C-MAP набор от инструменти и Наръчник за ментори по време на работа, в помощ на обучители и инструктори, които да подпомогнат ръководители на екипи и мениджъри от Ирландия, Великобритания, Нидерландия, Италия, Португалия и България да реализират ефективно менторство по време на работа за подкрепа и подобряване на производителността на екипите и индивидуалните служители.

Кой може да вземе участие в C-MAP?

Проектът има три основни целеви групи, които могат да се възползват от неговите резултати и да бъдат потенциални участници. Това са:

Целева Група 1
Обучители (x12 участника). C-MAP ще предостави безплатно обучение на тази група хора, въоръжавайки ги с познание и компетентност да тренират ръководители и мениджъри да използват инструментите и методологията на проекта в реална среда.

Целева Група 2
Ръководители на екипи и мениджъри(x70 участника) ще се научат да използват методологията и инструментите на C-MAP. Те ще имат възможността да ги използват в рамките на собтвените си организации, за да подобрят коучинг култура си и работата на своите екипи.

Целева Група 3
Обучителни организации, учебни центрове и сертифициращи институции.

C-MAP Logo

Стартира
31-12-2019

Завършва
30-12-2021

Проект 2019-1-IE01-KA202-051400 – Coaching Maps
Финансиран от националната ирландска агенция по програма Еразъм+

Партньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект Coaching Maps се състои от следните партьори:

Технологичен Институт Мюнстер (Ирландия) / Водещ партньор
Технологичен Институт Мюнстер (MTU) е технологичен университет с много кампуси, който допринася за региона чрез предоставяне на академични програми, които подпомагат развитието и възможностите на студентите, образованието и научните изследвания. MTU има богат и впечатляващ регионален отпечатък с шест кампуса в Югозападния регион в Корк и Кери, студент от 18 000, предлагащ повече от 140 програми и с множество връзки с колежи по целия свят. Целта на MTU е да осигури възможности за образование и научни изследвания за ученици, фокусирани върху кариерата, и да развие дългосрочни партньорства с индустрията и общността. Чрез партньорство с индустрията и общността, MTU ще търси динамични междусекторни взаимоотношения със стартиращи фирми, иноватори и водещи компании в бранша. MTU ще продължи да инвестира в бъдеще със съвременни научноизследователски, образователни, предприемачески, културни и спортни съоръжения.

Exponential Training & Assessment Limited (Великобритания)
Фирма Exponential Training & Assessment е насочена към създаване на програми, които водят до професионални акредитации в гъвкава и достъпна среда. Визията на организацията е да създаде общност от високо ефективни мениджъри, ментори и консултанти, независимо от географските граници и часовите зони.

Mindshift Talent Advisory Logo

Mindshift Talent Advisory lda (Portugal)
Mindshift Talent Advisory lda има дългогодишен опит в обучението, дигиталния маркетинг, набирането на персонал, както и в психометричната оценка и анализ на данни. Копманията също се занимава с проектиране на персонализирани програми за развитие на умения в широк спектър от сектори.

Учебен Център Фрисландия (Холандия)
Центърът предоставя иновативни подходи в преподаването чрез разработване на атрактивни програми за образование и обучение в съотвествие с индивидуалните нужди и очаквания на обучаващите се. УЦФ прави това посредством въвеждане на новаторски подходи, методологии и технологии. Образователните материали, разработени от служителите на центъра варират в различни учебни програми за студентско и фирмено обучение с добавена интернационализация.

Агенция за Икономическо Развитие – Варна (България)
АИР Варна е сдружение с нестопанска цел за работа в обществена полза. Агенцията е неправителствена организация, регистрирана във ВОС Варна през 1997г. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията подпомага изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. АИР Варна насърчава изграждането на мрежи, привличането на чуждестранни инвестиции в региона, както и подобряване на местните възможности за работа.

Consorzio Friuli Formazione Logo

Consorzio Friuli Formazione (Италия)
Консорциум Friuli Formazione е обучителна организация с нестопанска цел, създадена през 1995г. от Университета в Удине (Италия) в сътрудничество с публични и частни организации. Целта на консорциума е да предложи най-добрите практики на регионалното висше образование в региона Friuli Venezia Giulia.

Последни Новини от Проекта

Ролята на коучинга при управлението на екипи и личности
12 април 2021

АИР Варна организира пилотен обучителен курс по проект Coaching Maps (C-MAP) на 20.04.2021г. в гр. Варна. Курсът ще се проведе в три модула, предназначени да запознаят мениджъри и собственици на МСП с използването и важността на коучинга при управлението на екипи и индивидуални лица. Методиката и ... Прочети
#Education #Erasmus+ #Проекти #Trainers
Стартира проект C-MAP
17 януари 2020

  Нов проект на АИР-Варна финансиран по програма Еразъм+ започна със силен старт и партньорска среща в град Траили, Ирландия на 12 Януари 2020г. Домакини на събитието бяха Ирландските партньори по проекта – Технологичен Институт Траили, в сградата на който се проведе и самата среща. ... Прочети
#Meeting #Проекти #Trainers