АИР Варна организира пилотен обучителен курс по проект Coaching Maps (C-MAP) на 20.04.2021г. в гр. Варна. Курсът ще се проведе в три модула, предназначени да запознаят мениджъри и собственици на МСП с използването и важността на коучинга при управлението на екипи и индивидуални лица.

Методиката и програмата на курса са част от създадените интелектуални продукти от партньорите по проект Coaching MAP от Ирландия, Великобритания, Португалия, Италия, Нидерландия и България с подкрепата на Програма Еразъм+.

Заинтересовани ръководители на проекти и управители/собственици на МСП могат да заявят интерес за включване в курса чрез формата за контакт на страницата на агенцията.