Агенция за Икономическо Развитие Варна

Агенцията за Икономическо Развитие (АИР) – Варна е неправителствена организация с нестопанска цел, регистрирана в Регистъра към МП за работа в обществена полза. Тя е разположена в гр.Варна, България. Агенцията е създадена през 1997 г. по съвместна програма на Община-Варна и Американската агенция за международно развитие за подпомагане на регионалното икономическо развитие. От 1998 г. АИР е член на мрежата на Българската Асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА).

Професионализъм
Независимост
Надеждност

Мисия

АИР се стреми към установяване на условия за устойчиво икономическо развитие на Варна и региона. Агенцията подкрепя изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучения. Агенцията насърчава работата в мрежа за привличането на инвестиции в региона и подобряване на възможностите за трудова заетост.

Цели

Да подкрепя МСП, иновациите и икономическото развитие.
Да работи за привличане на чуждестранни инвестиции.
Да предлага алтернативни форми и програми за намаляване нивото на безработица.
Да подпомага местните и държавни власти при изготвянето на регионални плановеза развитие.

Основни Дейности

Предоставяне на информация за МСП програми за обучение, семинари, бизнес срещи, представяне на фирми и продукти.
Консултации в областта на стратегическото и бизнес планиране, подготовка на маркетингови планове, бизнес мениджмънт, стартиране и управление на малка фирма, управление на качеството, управление на човешките ресурси, разработка и управление на проекти. Информационни технологии и създаване на уеб-страници.
Информация за бизнес делегации, международни панаири и форуми.
Контакти с потенциални чуждестранни партньори.
Специализирана помощ и контакт с местните власти и представители на бизнеса при заявен инвеститорски интерес.
Представяне на Варна и региона пред потенциални чуждестранни инвеститори.
Поддържане и предоставяне на база с данни за Български и чуждестранни фирми, посолства, не правителствени организации, медии и местни власти.

40+

Проекта

Агенцията има разнообразен опит в проекти на национално, интернационално и европейско ниво по оперативни програми Югоизточна Европа, Черноморски Басейн, Еразъм и Програма Дунав.

1997

Основана

Създадена през 1997г., АИР Варна постоянно работи в посока за установяване на условия за устойчиво икономическо развитие на Варна и региона.

Текущи Проекти

AgroNet
TeaWay
ITM BEE-BSB
NETWORLD
mAPP
Bluesprout
YBS
Реализирани Проекти

TeamMate360
F4BG
SME-DE
YBE
PIRT
YARCC
Build See
APP4INNO
SEPA
AsvilocPlus
Други Проекти

В периода между 1997г и 2017г, Агенцията за Икономическо Развитие e участвала в много различни проекти на различна тематика свързани с различни проблеми. Пълен списък на всички завършени проекти може да бъде намерен тук.

Нашият Екип

Тодорка Димитрова
Тодорка Димитрова

Директор

Методи Николов
Методи Николов

Председател УС

Димитър Атанасов
Димитър Атанасов

ИТ Координатор

Владимир Владимиров
Владимир Владимиров

Главен Счетоводител

Християн Михов
Християн Михов

Бранд & Публикации

Ваня Атанасова
Ваня Атанасова

Консултант Проекти

Мария Станкова
Мария Станкова

Проучвания

Оставете съобщение