ETSE-Goals

Насърчаване на пълното включване на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) в обучението по предприемачество в социалната икономика на ниво професионално образование и обучение (ПОО)

Обща цел

Обща цел на проекта ETSE-Goals е да насърчи иновативен подход за пълното включване на целите за устойчиво развитие (SDGs) в обучението по предприемачество в социалната икономика, което се предлага на ниво професионално образование и обучение (ПОО), като образователно секторът е една от основните платформи за насърчаване на предприемачеството, с крайна цел укрепване на екосистемата на социалното предприемачество и нейната трансформираща сила на европейско ниво.

Дейности по проекта

1) Проучване на съществуващи инициативи с доказано въздействие върху прилагането на целите на устойчивото развитие (ЦУР ) в учебните програми за ПОО;
2) Разработване на иновативен пакет за обучение за обучители в ПОО за включване на ЦУР в предмети на социалната икономика;
3) Адаптиране на съществуващите платформи за електронно обучение за работа в мрежа и насърчаване на инициатива;
4) Съставяне на препоръки за заинтересованите страни относно ЦУР на ниво ПОО.

Очаквани резултати

1) Дигитално ръководство за заинтересованите страни относно състоянието на техниката на прилагане на ЦУР на ниво ПОО;
2) Платформа за сътрудничество за обучаващи в ПОО и ученици за насърчаване на работата в мрежа относно социалната икономика;
3) Обучителен пакет относно прилагането на ЦУР в предприемаческите субекти в социалната икономика;
4) Доклад, съставящ препоръки за политики за пълно прилагане на ЦУР в курсове по социална икономика на ниво ПОО.

Работни пакети

n°1 Управление на проекти
n°2 Проучване на най-съвременното състояние на прилагането на ЦУР в образователните програми на ниво ПОО.
n°3 Изпълнение на иновативен пакет за обучение на обучители в ПОО и платформа за сътрудничество за заинтересовани страни, свързани с проекти за социалната икономика.
n°4 Препоръки за подобряване на политиките за насърчаването на пълното включване на ЦУР в обучението по предприемачество в курсовете по социална икономика на ниво ПОО.
n°5 Разпространение и използване на резултатите от проекта и устойчивост.

Целеви групи

Директната целева група на проекта ETSE – Goals са обучители на ниво ПОО, участващи в преподаването на предмети по социална икономика или социално предприемачество и допълващи се в други области, които ще могат да актуализират своя набор от умения, за да включат ЦУР в своето преподаване повишаване на тяхната квалификация и максимизиране на въздействието на тяхната работа върху обучаващите се.

Индиректни целеви групи по ETSE-Goals включват:
• Учащи в ПОО
• Млади доброволци
• Образователни институции на различни нива от ПОО
• Заинтересовани страни в устойчивото развитие като НПО, асоциации с нестопанска цел и експерти
• Субекти на социалната икономика, изследователи и заинтересовани страни
• Политици и институции като цяло
• Широката общественост

 
 

Стартира
01-12-2022

Завършва
31-05-2025

ETSE-Goals
Споразумение 2022-1-ES01-KA220-VET-000089258

Финансиране по Програма ЕРАЗЪМ+, KA220-VET – Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение – 2022 г.

Official website
www.etse-goals.aces-andalucia.es

Project Partners

The consortium implementing the ETSE-Goals project includes the following partners:

Coordination and Management

Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social
Spain / www.aces-andalucia.es

Fundación Escuela Andaluza de Economía Social
Spain / www.escueladeeconomiasocial.es

Varna EconomicDevelopment Agency
Bulgaria / www.veda-bg.eu

PISTES SOLIDAIRES
France / www.pistessolidaires.fr

JOIN4CS
Greece / www.join4cs.eu

Последни Новини от Проекта

ETSE Goals Awards 2024 Международен конкурс за образователни проекти със социално въздействие
04 март 2024

В рамките на проекта ERASMUS+ “ETSE-Goals” организацията ACES-Andalusia  от Испания отправя покана към центрове за професионално обучение за участие в Международния конкурс за образователни проекти със социално въздействие 2024. За тази покана ще се приемат проекти, реализирани от две ... Прочети
Какво е Социална Икономика?
27 декември 2023

Социалната икономика обхваща голямо разнообразие от фирми, организации и субекти, които извършват дейности с икономическа стойност и споделят общи цели и принципи. Въпреки че тези принципи варират в различните страни, можем да обобщим основните характеристики, които отличават компаниите, ... Прочети
Насърчаване включването на целите на устойчивото развитие в професионалното образование
22 декември 2023

КАТАЛОГ С ДОБРИ ПРАКТИКИ Проектът ETSE GOALS има за цел да повиши осведомеността и да обучи обучители, както и да свърже и разпространи инициативи за насърчаване на интегрирането на Целите на Устойчивото Развитие (ЦУР) в професионалното обучение. Проектът отбелязва първата си година, през която ... Прочети