FinAncial EducatIon foR Legal economY (FAIRLY)

Основни инструменти за разпознаване на незаконни действия при предоставянето на финансови услуги

Основната идея на проекта е обучение на хора на основните финансови концепции, така че да могат да избегнат финансови измами свързани с тяхното ежедневие и професионален живот.

Проектът е насочен към хора с ниска финансова квалификация и има за цел да ги запознае с основните финансови концепции в ежедневието и професионалния живот, както и да им предостави основни инструменти за разпознаване на незаконни действия при тези финансови услуги.

Основната цел на FAIRLY е да насърчи финансовата грамотност към безработни хора (по-специално млади хора), домакинства и професионалисти, като им даде способността да се защитават от най-разпространените незаконни практики в ежедневния финансов и икономически свят, насърчавайки „борбата с измамите умения ”.

Конкретните цели са:

  1. Повишаване на финансовата грамотност на възрастните.

  2. Увеличаване способността на целевите групи да се справят с ежедневни или житейски икономически / финансови решения

  3. Увеличаване способността на целевата група за това как да започне бизнес и да се справи със свързаните проблеми

  4. Възпитавайте така наречената „легална икономика“ преди всичко в селските и по-слабо развитите райони

  5. Увеличаване способността на целевите групи да разпознават финансови „неправомерни действия“, за да направят правилен своя финансов или икономически избор

  6. Разработване на иновативни образователни практики, с особено внимание към методологията и разработването на образователни ИКТ инструменти, като приложения за смартфони

Обучителни дейности

Учебните дейности имат за цел да подпомогнат оценката на методологии, учебни материали и ИКТ инструменти, разработени в проекта FAIRLY. Те ще позволят да се генерират иновации във финансовите умения и уменията за борба с измамите и да се разпространяват честни резултати. Учебната дейност е най-точният начин да се тества ефективността на разработения учебен материал и на платформата FAIRLY. Резултатът от учебната дейност може да даде възможност за консолидиране на методологията и за предлагане на валидна система за обучение за устойчивост на проекта.

Стартира
16-12-2020

Завършва
16-12-2022

Проект 2020-1 -LU01-KA204-063239 – FinAncial EducatIon foR Legal economY (FAIRLY).
Финансиран от националната люксембургска агенция по програма Еразъм+

Официален уебсайт
www.fairlyproject.eu

Партньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект FAIRLY се състои от следните партьори:

Италианско-Люксембургска Търговска Камара (Люксембург)
Италианско-Люксембургската Търговска Камара е сдружение с нестопанска цел, основано през 1990 г., което е признато от италианското министерство на външната търговия, и е под патронажа на Министерството на външните работи и търговията на правителството на Люксембург и това на италианското посолство в Люксембург.

Банково Сътрудничество за Европа (Белгия)
Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE) е базирана в Брюксел Европейска група за икономически интереси (EEIG), финансирана през 1992 г. от група европейски банки. CBE има 10 члена от 3 европейски страни, включително европейски банки и търговски камари, с широка мрежа от банки, МСП и икономически асоциации от цяла Европа.

CBE има за цел да насърчава икономическото развитие в Европа и да допринася за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, като предоставя на своите членове и техните клиенти информация и подкрепа за правилното разбиране на политиките и стратегиите на ЕС. Крайната цел на CBE е да подкрепя своите членове и да им помага да получат достъп до финансиране от ЕС.

DomSpain (Spain)
DomSpain is an adult education organisation specialised in the field of education and training, vocational studies, occupational, social and intercultural skills, languages and new technologies. DomSpain aims to improve the quality of education and adult training, promoting and facilitating the access, of both teachers and learners, to new technologies and innovative teaching tools. They are active on a national and international level and offer a variety of services to the public and private sector, participating actively in international schemes through a well-established network of partners abroad.

Агенция за Икономическо Развитие – Варна (България)
АИР Варна е сдружение с нестопанска цел за работа в обществена полза. Агенцията е неправителствена организация, регистрирана във ВОС Варна през 1997г. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията подпомага изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. АИР Варна насърчава изграждането на мрежи, привличането на чуждестранни инвестиции в региона, както и подобряване на местните възможности за работа.

Hibis (Норвегия)
Hibis е група от консултанти, създадена в Осло през 1998 г. Като споделяме нашия опит и знания, ние помагаме с насоки и подкрепа на тези, които желаят да се изправят срещу измамите и корупцията. Hibis има за цел да предостави съвети, ресурси и иновативни инструменти за отговорно и устойчиво предотвратяване, идентифициране и разрешаване на случаи на измами и корупция, както и за укрепване на почтеността и възстановяване на доверието след сериозни случаи на злоупотреби. Работата, която вършим с нашите клиенти, се подкрепя от различни форми на обучение, семинари, уъркшопове, книги, публикации и филми, всички с цел стимулиране на тяхната по-голяма информираност и самоувереност.

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale Piemonte CIOFS – CIOFS-FP Piemonte (Италия)
Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale Piemonte е сдружение с нестопанска цел, основано през 1977 г. Неговата мисия е да се грижи за млади и възрастни хора, като им предлага професионално обучение, ориентиране, и трудово-правни услуги . CIOFS – FP Piemonte има повече от 230 служители, които обслужват средно на година до около 4500 обучаващи се, 12000 консултирани бенефициенти и 4000 потребители на трудово-правни услуги.
CIOFS – FP Piemonte осигурява професионално обучение за млади хора в задължителното образование, хора търсещи работа, работещи и наскоро завършили гимназия или университет.

Последни Новини от Проекта

Партньорска среща в Торино по проект FAIRLY
18 октомври 2021

На 14ти и 15ти Октомври се състоя втората транснационална партньорска среща по проект FAIRLY. Домакин на срещата беше италианският партньор по проекта – Ciofs-Fp Piemonte. На срещата лице-в-лице имаше представителство на всички партньорски организации, които имаха шанс да се опознаят на ... Прочети
#Financing #Meeting #Проекти
Партньорска онлайн среща по FAIRLY
18 септември 2021

След лятната ваканция, партньорите по проект FAIRLY имаха удоволствието да се срещнат онлайн на 15ти Септвемри за да прегледат и дискутират прогреса на проекта. Основният фокус на срещата падна върху завършването на съдържанието по тренировъчните модули (IO1), както и тяхното дигитално структириране ... Прочети
Първа партньорска среща по FAIRLY
25 януари 2021

На 22ри Януари се осъществи първата среща на партньорите по проект FAIRLY. Максимално продуктивна, срещата беше проведена онлайн и беше насочена към бъдещите дейности по проекта. Домакин на събитието беше Търговската Италиано-Люксембургска Камара. Прочети
#Education #Financing #Проекти