След лятната ваканция, партньорите по проект FAIRLY имаха удоволствието да се срещнат онлайн на 15ти Септвемри за да прегледат и дискутират прогреса на проекта.

Основният фокус на срещата падна върху завършването на съдържанието по тренировъчните модули (IO1), както и тяхното дигитално структириране в онлайн платформата (IO2).

Партьнорите бяха много ентусизирани да планират втората транснационална среща, която ще се състои на 14-15 Октомври в град Торино, Италия. След началото на COVID-19 пандемията, това ще бъде първата среща лице-в-лице, където всички ще се запознаят на живо.