На 22ри Януари се осъществи първата среща на партньорите по проект FAIRLY. Максимално продуктивна, срещата беше проведена онлайн и беше насочена към бъдещите дейности по проекта. Домакин на събитието беше Търговската Италиано-Люксембургска Камара.