На 14ти и 15ти Октомври се състоя втората транснационална партньорска среща по проект FAIRLY. Домакин на срещата беше италианският партньор по проекта – Ciofs-Fp Piemonte. На срещата лице-в-лице имаше представителство на всички партньорски организации, които имаха шанс да се опознаят на живо.

Срешата беше изпълнена с два напълно продуктивни дни, където с много ефективно сътрудничество от всички страни бяха постигнати целите на дневния ред. Основните теми бяха развитието на интелектуални продукти 1 и 2 (IO1 и IO2), където се очакват видими резултати в идните месеци.