Нов проект на АИР-Варна финансиран по програма Еразъм+ започна със силен старт и партньорска среща в град Траили, Ирландия на 12 Януари 2020г. Домакини на събитието бяха Ирландските партньори по проекта – Технологичен Институт Траили, в сградата на който се проведе и самата среща.

Мероприятието стартира с представяне на организациите-участнички в проекта, а именно: Institute of Technology Tralee от Ирландия – водещ партньор, Exponential Training & Assessment Limited от Великобритания, Mindshift Talent Advisory lda от Португалия, Learning Hub Friesland Foundation от Нидерландия, АИР Варна от България и Consorzio Friuli Formazione fот Италия. Срещата продължи с дискусия по предстоящите задачи във връзка с мениджмънта на проекта, дейностите по оценка и разпространение, както и подготовката за стартиране създаването на първия интелектуален продукт.

Проектът се казва C-MAP и е финансиран по програма Еразъм+, КД2 “Стратегически партньорства за професионално обучение и тренинг” и е с продължителност две години. C-MAP имаз за цел да разработи нова, базирана на работата методология за ментори, Програма и курс за професионално обучение и тренинг (Интелектуален продукт 1), C-MAP набор от инструменти (Интелектуален продукт 2) и Наръчник за ментори по време на работа (Интелектуален продукт 3), в помощ на обучители и инструктори, които да подпомогнат ръководители на екипи и мениджъри от Ирландия, Великобритания, Нидерландия, Италия, Португалия и България да реализират ефективно менторство по време на работа за подкрепа и подобряване на производителността на екипите и индивидуалните служители.