Информационно събитие за представяне на проект TeamMate360 се проведе на 31.01.2019г. в гр. Варна, България. То бе организирано от Агенцията за икономическо развитие Варна (АИР) в сътрудничество с Регионалната агенция за иновации и предприемачество – Варна. Домакин на срещата бе Областния информационен център в града, който е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра, чиято дейност се координира от Централния информационен и координационен офис към Министерски съвет.

Участниците в срещата – МСП, организации работещи в подкрепа на бизнеса, държавни агенции, Варненски Икономически Университет и други, проявиха голям интерес към онлайн инструмента за оценка на TeamMate360 и резултатите от проекта. За да инициира капитализация по проекта TeamMate360, по време на срещата директорът на АИР Варна представи накратко и други инициативи на агенцията с подкрепата на програма Еразъм+.

На лек коктейл след официалната част на събитието участниците имаха възможност да споделят и обменят информация за проекта TeamMate360 и другите инициативи на организаторите в неформална атмосфера.