Присъединете се към нас на 9 март 2016г.  от 16:00 до 18:00 ч. (CET) за участие в  безплатен уебинар за обсъждне на възможностите  за решаване на  комплексни проблеми от  посреднически организации  при  работа с местни  заинтересовани лица. В живо излъчване от Лугано, Швейцария лекторът  Едуард Андерсон ще представи  как използването на техниките за дискусионно участие може да насърчи заинтересовани страни да си сътрудничат при решаване  на сложни въпроси.
Група от експерти ще представи данните  от международна изследователска програма, даваща нов поглед върху начина на планиране и провеждане на успешни събития за дискусионни участия на основата на проучване на казуси  от пет страни.
За проучването  изследователският екип използва дискусионни участия за изследване на комплексното предизвикателство пред  малките и средни предприятия (МСП) как могат най-добре да се включат в решаването на въпроси, касаещи  устойчивото развитие на бизнеса. Този аспект ангажира екипа на проекта да работи с посреднически организации на МСП в цяла Европа, които включиха местни власти, професионални асоциации и агенции за икономическо развитие.
Английският е работния език на уебинара. Лекторът  и панела от изследователи ще отговарят на въпроси на участниците. По време на уебинара ще бъдат представени ново Ръководство за добри практики за дискусионно участие и Обучителна  Програма.
Уебинарът се реализира   по проект  с акроним SME-DE,  финансиран от Европейската Комисия по програма Еразмус.
Дневният ред и бутон за регистрация за уебинара са достъпни на сайта на проект SME-DE тук.