Последната среща на партьорите по проект NETWORLD се състоя във Варна на 13ти Юни, 2019 в Хотел Черно Море. Една много продуктивна среща с пълно участие на целия консорциум, където всички цели, резултати и задачи бяха детайлно обсъдени за да се подсигури гладкото завършване на проекта. Домакини на събитието бяха АИР – Варна и Регионален Исторически Музей (РИМ) – Добрич.

Специални благодарности на г-жа. Весна Козар от Центъра за Развитие на Долина Соча, Словения (водещ партньор по проекта) за ръководенето на срещата.