Миналатa седмица във Варна се проведе последната международна конференция по проект NETWORLD „Великата Война в Общата Памет“. Домакини на събитието бяха АИР – Варна и Регионален Исторически Музей (РИМ) – Добрич. Конференцията започна с кратка демонстрация от местен фолклорен асамбъл, след което продължи с писмен поздрав от кмета на район Одесос – г-н Г. Недев поднесен от г-н А. Христов (зам. кмет). Откриващата церемония продължи с приветствие от председателя на АИР – Варна, г-н Методи Николов и завърши с кратка реч от г-жа Весна Козар – ръководител на проект NETWORLD.

Участие в конференцията взеха общо 10 национални и международни лектори от България, Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Унгария и Чехия като направиха програмата много разнообразна и ангажираща.

Конференцията се състоя в Градската Галерия „Борис Георгиев“, където по време на събитието беше представена и изложбата „Морското Образование в България и Първата Световна Война“ от изп. директор на АИР – Варна, г-жа Тодорка Димитрова.

След конференцията международните участници отидоха в гр. Добрич, където Регионалният Исторически Музей организира обиколка за културното наследство от първата световна война включително военното гробище и самия музей.