Курсът „Управление и организация в пчеларството” приключи през м.декември, 2019г. Той бе насочен към 37 начинаещи и действащи пчелари от региона. Предстои организация на посещения за практически наблюдения на пчеларите на фирми за производство и преработка на пчелен мед в страните от Черноморския регион в периода м.февруари-м.април, 2020г. Курсът бе организиран от АИР Варна по проект ITM BEE-BSB