Областният информационен център – Варна съвместно с Агенция за икономическо развитие (АИР) – Варна, Ви канят да участвате в семинар „Активен бизнес“, който ще се проведе в периода 29 – 30 юни 2017 г. в Интерхотел „Черно море“ на адрес бул. „Сливница“ 33, Варна.

По време на събитието АИР Варна ще представи резултатите от проект Fit4BusinessGrowth (F4BG), както и проект Team Mate 360, които проекти са финансирани по Програма Еразъм + чрез Националната Агенция на програмата във Великобритания. В допълнение Началник „Регионален сектор Варна“ при Управляващия орган на ОП “Иновации и конкурентоспсобност“ към Министерство на Икономиката – гр.София ще представи възможностите за финансиране на МСП по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“. На семинара ще бъде представен проект с акроним NETWORLD, който се реализира от АИР Варна с подкрепата на Транснационалната програма „Дунав“.

Залата е с ограничен капацитет, затова Ви молим да потвърдите Вашето участие до 17.30 часа на 23.06.2017 г. /петък/ на ел. поща: oic_varnaabv.bg

Участието в семинара не е обвързано с такса.

Мястото на Провеждане
Интерхотел „Черно море“ на адрес бул. „Сливница“ 33, Варна


ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

1ви Ден – 29.06.2017 (Четвъртък)
14:00 – 14:20 Регистрация на участниците
14:20 – 14:30 Официално откриване
Приветствие към участниците от:
Георги Недев – Кмет на Район „Одесос“ при Община Варна,
Методи Николов – Председател на УС на АИР Варна
Виктория Маринова-Николова – Управител на Областен Информационен Център – Варна
14:30 – 15:50 Представяне на програми и проекти за насърчаване конкурентоспособността и растежа на бизнеса с подкрепата на средства от фондовете на Европейския Съюз:

  • Процедури за подпомагане на МСП по ОП „Иновации и конкурентоспособност“
  • ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“

Владимир Бобев – Началник на „Регионален сектор Варна“ при УО ОПИК, Министерство на Икономиката – гр.София.

15:50 – 16:10 Кафе – пауза
16:10 – 17:10 Представяне на проект Fit4BusinessGrowth (F4BG) и Модел F4BG за МСП ориентирани към растеж, реализиран от АИР Варна с подкрепата на Програма Erasmus+
Тодорка Димитрова – Директор на АИР Варна
15:50 – 16:10 Въпроси и Отговори

 

2ри Ден – 30.06.2017 (Петък)
09:45 – 10:00 Регистрация на участниците
10:00 – 10:40 Основни моменти от покана 2017 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2) по Програма Еразмус+
Представител от Център за развитие на човешките ресурси –Национална Агенция по Програма „Еразъм+“
10:40 – 12:00 Представяне на проекти реализирани по европейски програми във Варненска област:

  • Проект Team Mate 360 с подкрепата на Националната Агенция на Програма Erasmus + във Великобритания
  • Проект с акроним NETWORLD с подкрепата на Транснационалната програма „Дунав“

Тодорка Димитрова – Директор на АИР Варна

 

ИЗТЕГЛЯНИЯ
[ddownload id=”5431″ style=”link” text=”Официална Покана за Семинара”]
[ddownload id=”5432″ style=”link” text=”Дневен Ред”]