Агенцията за икономическо развитие Варна организира обучение по част от професия „Животновъд”, специалност „Пчеларство” за повишаване на квалификацията и уменията на производителите на пчелен мед по проект ITM BEE-BSB – Увеличаване на търговията и модернизацията на пчеларството и свързаните сектори в региона на Черно Море, с финансовата подкрепа на СОП “Черно море 2014-2020”.

Курсът „Управление и организация в пчеларството” е с продължителност 50 учебни часа в периода 27 ноември – 7 декември 2019г. Той е насочен към начинаещи и действащи пчелари, които имат завършен минимум 10 клас и са освидетелствани като здрави с медицинско удостоверение.