Уебсайтът на проект Bluesprout вече е на линия на адрес www.bluesprout.eu. По време на изпълнението на проекта там ще бъде публикувана онлайн карта на добрите практики отнасящи се до синьото предприемачество, както и онлайн материали за обучение.