Екипът на проекта Erasmus+ ETSE-Goals се срещна този четвъртък, 27-ми, чрез виртуална среща, за да продължи напредъка по целите на проекта, които се стремят да насърчат професионалното обучение с връзката му с целите на устойчивото развитие и социалната икономика.

Проучването на съществуващата ситуация в различните европейски страни се финализира за това как са свързани целите на устойчивото развитие и професионалното обучение с институционалните политики за насърчаване на социалната икономика и нейния контакт с обучението чрез образователни инициативи.

Скоро ще започне работата по създаването на пилотен курс за учители по професионално обучение.

По всичко това и още много ще се работи на следващата ни среща през юни във Варна, България.