Тази седмица проведохме виртуална последваща среща по нашия проект “Еразъм+” като координатори, в която ще разработим стратегия за обучение за засилване на въздействието на целите на устойчивото развитие и социалната икономика в етапа на професионално обучение.

Уточнихме плана за комуникация и разпространение на програмата до 2025 г. и генерирахме стандартизиран лист за събиране на информация за добри практики в Европа, които свързват целите на устойчивото развитие и професионалното обучение.

През юни ще се срещнем отново, този път във Варна, България, за да продължим изграждането на този вълнуващ проект, който се подкрепя и от Генералната дирекция за социална икономика на Съвета по заетостта на Хунта де Андалусия.