Предстои практическо обучение на място, което ще се проведе от 22 до 24 юни 2021г. в Молдова по проект ITM BEE-BSB по ОП“Черноморски басейн“. Организатор и домакин на събитието е Бизнес Център Кахул в гр. Кахул.

Българският партньор по проекта АИР Варна ще организира участие в обучението на производители на пчелен мед и продукти от допустимите по програмата региони в страната – Североизточен и Югоизточен Региони за Планиране. Желаещи фирми и производители на пчелен мед да се включат
в обучението могат да заявят това пред АИР Варна до 16 юни 2021. С предимство са фирми и пчелари, участвали в обучения и дейности по проекта.